video hot

Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT: Yêu cầu tất yếu trong bối cảnh mới

20:10 10/08/2022

Vietq.vn - Sáng 10/8, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội thảo khoa học trao đổi, thảo luận về các nội dung trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật (Luật TC&QCKT). Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá, góp ý về yêu cầu của việc sửa đổi bổ sung Luật TC&QCKT trong bối cảnh mới khi nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

Doãn Trung

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang