Thông báo của Myanmar về ghi nhãn dầu ăn, dầu thực vật

author 19:24 08/04/2022

(VietQ.vn) - Thông tin từ bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT, Myanmar thông báo Chỉ thị của Bộ Thương mại: “Chỉ thị cho các doanh nhân tuân thủ việc ghi nhãn dầu thực vật, dầu ăn”.

Theo đó, khi thực hiện quyền lực được trao theo tiểu mục (b) của Mục 83 Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Thương mại ban hành Chỉ thị cho các doanh nghiệp tuân thủ việc ghi nhãn dầu thực vật, dầu ăn như sau: Theo Mục 1 (b) của Luật Bảo vệ người tiêu dùng, các quy định liên quan đến ghi nhãn của Chương 18 có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 sau một năm kể từ ngày Luật ban hành; Chỉ thị đề cập rằngmột số loại dầu ăn trên thị trường được mô tả là dầu thực vật, dầu ăn và mô tả “dầu thực vật, dầu ăn” không phải là hàng hóa theo quy định về ghi nhãn.

Do đó, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định sau về ghi nhãn dầu thực vật, dầu ăn: Loại hàng hóa dựa trên thành phần gốc phải được ghi rõ bằng tiếng Myanmar (Ví dụ: Dầu thực vật (Dầu cọ) hoặc Dầu thực vật (Dầu cọ tinh luyện); Khối lượng và kích thước thực của hàng hóa phải được thể hiện bằng đơn vị trọng lượng của Myanmar, chẳng hạn như Viss / Kyattha trong Tiếng Myanmar.

Chỉ thị đề cập rằng một số loại dầu ăn trên thị trường được mô tả “dầu thực vật, dầu ăn” không phải là hàng hóa theo quy định về ghi nhãn. 

Các doanh nhân không tuân thủ khoản (c) nêu trên sẽ bị phạt theo Luật Bảo vệ Người tiêu dùng. Mục đích của thông báo: Để đạt được sự thỏa mãn về các nhu cầu cơ bản; Ngăn chặn hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Quy định này được thông qua ngày 20/12/2021, có hiệu lực từ ngày 21/6/2022.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/210, G/TBT/N/KEN/1219, G/TBT/N/RWA/622, G/TBT/N/TZA/711, G/TBT/N/UGA/1543 ngày 25/2/2022, Liên bang Đông Phi (gồm Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda) thông báo ban hành Tiêu chuẩn DEAS 412-2: 2022, Thép làm cốt bê tông – Phần 2: Thanh gân, Ấn bản thứ tư.

Tiêu chuẩn Đông Phi quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thanh thép có gân được sử dụng làm cốt thép trong bê tông 

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thanh thép có gân được sử dụng làm cốt thép trong bê tông. Phần này của tiêu chuẩn EAS 412 bao gồm: các thanh có gân được cung cấp theo chiều dài thẳng; mười một cấp thép không dùng để hàn là B500A- R, B500B-R, B500C-R, B600A-R, B600B-R, B600C-R, B600D-R, B700A-R, B700B-R, B700C- R và B700D-R, sáu loại thép dùng để hàn là B500AWR, B500BWR, B500CWR, B500DWR, B550DWR và B600DWR

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thanh thép có gân được sản xuất từ thành phẩm, chẳng hạn như tấm và đường ray. Mục đích của thông báo này: Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang