video hot

Thúc đẩy ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông minh nâng cao giá trị nông sản Việt Nam

14:57 08/10/2019

Vietq.vn - Từ 07/10 - 11/10 hội thảo “Chia sẻ ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông minh và hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp" nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ thông minh và ứng dụng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng thực phẩm tại các nền kinh tế thành viên trong đó có Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang