video hot

Tối ưu hóa các nguồn lực, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo

16:03 23/05/2023

Vietq.vn - Đổi mới sáng tạo luôn được xem là động lực cốt lõi mang lại sự phát triển kinh tế và nâng cao mức sống. Đây cũng là giải pháp tích cực và hữu hiệu nhằm giúp hạn chế những tổn thương kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn trong giai đoạn hậu COVID-19, đồng thời tác động mạnh mẽ tới năng suất lao động. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội phát triển mới, đổi mới sáng tạo cũng đặt ra không ít thách thức cho các nền kinh tế. Vậy làm sao để vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội một cách tốt nhất? Các vị khách mời đã cùng bàn thảo về vấn đề này trong chương trình tọa đàm do Chất lượng Việt Nam tổ chức.

Sự kiện: Giao lưu trực tuyến

Việt Hà - Xuân Lương

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang