Trang bị bộ công cụ quản lý, giám sát triển khai Luật hỗ trợ DNNVV, thúc đẩy phát triển doanh nhân nữ

author 17:11 11/07/2022

(VietQ.vn) - Trong những năm qua, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần thúc đẩy khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển. Tuy nhiên, DNNVV do phụ nữ làm chủ hiện vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Thúc đẩy phát triển doanh nhân nữ, đồng thời quản lý, giám sát, đánh giá những nỗ lực hỗ trợ doanh nhân nữ đang là vấn đề được quan tâm.

Ngày 11/7/2022, tại Hà Nội đã diễn ra khóa “Tập huấn xây dựng khung giám sát đánh giá tình hình triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, với trọng tâm là doanh nhân nữ”, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái phát triển nữ doanh nhân Việt Nam. 

Khóa tập huấn là một trong các hoạt động thuộc dự án thúc đẩy phát triển doanh nhân nữ CWE nhằm trang bị những bộ công cụ quản lý, giám sát – đánh giá hiệu quả và phù hợp giúp đánh giá những nỗ lực hỗ trợ doanh nhân nữ, đồng thời hỗ trợ xây dựng khung giám sát - đánh giá tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các gợi ý khung giám sát đánh giá việc triển khai Nghị định 80 và Thông tư 06 - hai văn bản quan trọng trong việc triển khai hỗ trợ các DNNVV, với trọng tâm là doanh nhân nữ. 

Trang bị bộ công cụ quản lý, giám sát triển khai Luật hỗ trợ DNNVV, thúc đẩy phát triển doanh nhân nữ.  

Theo Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do phụ nữ làm chủ đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, giảm đói nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Hiện nay, số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng 24-25% tổng số doanh nghiệp trong cả nước. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tập trung nhiều nhất ở các ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ, chiếm khoảng 75%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 14,6%; khoa học công nghệ 7,3%. Trên thế giới, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được đưa vào chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc cũng như chương trình hoạt động của nhiều tổ chức quốc tế. 

Tại Việt Nam, đây cũng là định hướng chính sách quan trọng của Nhà nước. Thực hiện mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là doanh nhân nữ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tại Luật Hỗ trợ DNNVV (2017) đã quy định nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ cho DNNVV do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. Đề án 939 Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 đã đặt mục tiêu tư vấn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. 

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Trịnh Thị Hương - Cục Phát triển Doanh nghiệp nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV và một số chính sách ưu tiên hỗ trợ cho nhóm đối tượng DNNVV do phụ nữ làm chủ đã góp phần tích cực khuyến khích các doanh nghiệp nữ thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Tuy nhiên, tình hình triển khai các chính sách còn hạn chế, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thời gian qua chưa tiếp cận được đầy đủ chính sách hỗ trợ; trong khi đó sức ép của cạnh tranh quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang tác động mạnh mẽ tới hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và DNNVV do phụ nữ làm chủ nói riêng. 

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và Chính phủ về hỗ trợ DNNVV, bao gồm doanh nghiệp do nữ làm chủ, Cục Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế như ESCAP, UNWomen, ADB triển khai nhiều hoạt động đặt nền tảng cho việc xây dựng và thúc đẩy Hệ sinh thái phát triển nữ doanh nhân Việt Nam, thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV. 

Trong khuôn khổ hoạt động năm 2022 của Dự án “Phát triển Doanh nhân nữ: Kiến tạo Hệ sinh thái Kinh doanh đáp ứng giới”, Cục Phát triển Doanh nghiệp đã tổ chức khóa đào tạo cho các cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và các bên liên quan về “Tập huấn xây dựng khung giám sát đánh giá tình hình triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, với trọng tâm là doanh nhân nữ”. 

Thông qua khóa tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức về kỹ năng giám sát, biết cách xây dựng bộ công cụ, thu thập thông tin và phân tích số liệu giám sát và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế trong thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là một số chính sách ưu tiên hỗ trợ cho nhóm đối tượng DNNVV do phụ nữ làm chủ trong quá trình công tác. 

Đồng thời, giúp đánh giá, nhìn lại nỗ lực hỗ trợ doanh nhân nữ trong những năm vừa qua, hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái phát triển nữ doanh nhân Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNVV do phụ nữ trong tình hình mới- bà Trịnh Thị Hương nhấn mạnh.

Được tài trợ bởi Chính phủ Canada, Dự án thúc đẩy phát triển doanh nhân nữ nhằm tăng cường hệ sinh thái và thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, tăng cường khả năng tiếp cận vốn thông qua các cơ chế tài chính sáng tạo và tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông của nữ doanh nhân thông qua việc sử dụng công cụ hỗ trợ và đào tạo trong các lĩnh vực có liên quan.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang