Triển khai kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất chất lượng tại Quảng Ninh

author 10:21 08/04/2021

(VietQ.vn) - Sở KH&CN Quảng Ninh vừa có buổi làm việc với Tổng cục TCĐLCL về triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2030.

Theo thông tin từ Sở KH&CN Quảng Ninh, Sở vừa có buổi làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 -2030, phù hợp với đặc thù tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh là một trong những tỉnh thành đầu tiên trên cả nước xây dựng Kế hoạch triển khai năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tham gia buổi làm việc có ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN; lãnh đạo Chi cục TCĐLCL và các phòng, đơn vị thuộc Sở. Về phía Tổng cục TCĐLCL có ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; đại diện Trung tâm Đào tạo; Viện Năng suất Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sở KH&CN Quảng Ninh

Tại buổi làm việc, đại diện Chi cục TCĐLCL, Sở KH&CN đã trình bày Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực của tỉnh; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng KH&CN; góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân của tỉnh trên 11%/năm; đến năm 2030 có khoảng 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh xây dựng và triển khai các dự án điểm; hình thành ít nhất 1 Câu lạc bộ cải tiến năng suất cho sinh viện tại Trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh. Dự thảo Kế hoạch đã nêu rõ những mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đánh giá Quảng Ninh đã tiếp cận đúng tinh thần Quyết định số 36/QĐ-TTg. Theo đó, Quảng Ninh cần tập trung tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng toàn bộ nhu cầu của các doanh nghiệp và làm việc với các trường Đại học và các cơ sở đào tạo để xây dựng được các hệ thống công cụ, những vấn đề cần phát triển ở Quảng Ninh, phát hiện những doanh nghiệp điểm có thể xây dựng dự án điểm về cải tiến năng suất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất. Tổng cục sẽ phối hợp và giúp đỡ Quảng Ninh trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN khẳng định, Quảng Ninh sẽ quan tâm tới việc đào tạo chuyên gia và xây dựng các mô hình điểm để nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh. Ảnh: Sở KH&CN Quảng Ninh 

 

Ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN khẳng định, Quảng Ninh sẵn sàng thực hiện Quyết định 36/QĐ-TTg. Trong đó có 2 nội dung quan trọng Quảng Ninh sẽ quan tâm thực hiện, đó là đào tạo chuyên gia và xây dựng các mô hình diểm để nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.

Chi cục TCĐLCL đã tiếp thu ý kiến góp ý của Tổng cục TCĐLCL để hoàn thiện Kế hoạch và sẽ triển khai ngay việc khảo sát các doanh nghiệp, các trường Đại học về nhu cầu đào tạo. Sở KH&CN sẽ trình UBND tỉnh Kế hoạch này để triển khai ngay Quyết định 36/QĐ-TTg.

Trước đó, đoàn công tác của Tổng cục TCĐLCL do Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Hồi tháng 1/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 36/QĐ/TTg Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7%/năm; Góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua TFP, đóng góp khoảng 45% vào tăng trưởng kinh tế.

Từ 12 đến 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ 3 đến 5 tập đoàn, tổng công ty triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch năng suất...

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang