v

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Hà Nội: Hỗ trợ doanh nghiệp trong đo lường chất lượng hàng hóa, bảo vệ người tiêu dùng

author 13:42 28/11/2021

(VietQ.vn) - Trực thuộc Chi cục TCĐLCL Hà Nội, Trung tâm KTTCĐLCL thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sự công bằng, minh bạch sản phẩm hàng hóa trong xã hội.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng (KTTCĐLCL) được thành lập năm 2017, thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và thực hiện các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan tới lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và tiến hành các hoạt động đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực như giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận theo quy định của pháp luật;

Cung cấp các dịch vụ về lĩnh vực đo lường, thử nghiệm, giám định, chứng nhận, bảo trì và sửa chữa các phương tiện đo theo nhu cầu của các tổ chức cá nhân thuộc lĩnh vực được công nhận và chỉ định; phân tích thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân theo đúng quy định của pháp luật;

Tổ chức nghiên cứu triển khai và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, viên chức của Trung tâm và theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân; Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

Trung tâm KTTCĐLCL thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và thực hiện các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật; Tham gia ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, mặc dù phải đối diện với khó khăn chung của đại dịch Covid-19 nhưng Trung tâm KTTCĐLCL đã vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. 

Cụ thể, trung tâm đã thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan tới lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, tiến hành các hoạt động dịch vụ kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi cục, các Sở, Ngành trong triển khai các công việc thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, giúp tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bên cạnh đó, hoạt động thử nghiệm phục vụ dán nhãn theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất cũng như xuất nhập khẩu, giúp cho các Sở Công Thương, Sở Tài nguyên & Môi trường thu thập được các dữ liệu cần thiết để cải tiến công tác quản lý cũng như tăng cường công tác tuyên truyền về sự cần thiết của công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực này.

 Hoạt động thử nghiệm được tiến hành tại Trung tâm.

Trung tâm thường xuyên góp ý các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), văn bản kỹ thuật đo lường (ĐLVN) cũng như triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu có chiều sâu, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá sự phù hợp, cung cấp chuyên gia và tư vấn cho các hoạt động chuyên môn phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an ninh – kinh tế – xã hội, góp phần tích cực vào công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng.

Trung tâm cũng đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, rà soát, cải tiến các quy trình đánh giá sự phù hợp, cải tiến và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong lĩnh vực thử nghiệm, đo lường nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thời gian đánh giá, kiểm tra tạo sự thuận lợi cho khách hàng và các cơ quan quản lý.

Thời gian qua, Trung tâm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động về đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ người tiêu dùng.

Đồng thời, tiến hành thử nghiệm nhanh chóng và kịp thời các sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo tránh ùn tắc trong hoạt động nhập khẩu cũng như giúp doanh nghiệp sản xuất trong nước cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh của hàng Việt Nam.

Theo đại diện Trung tâm, thời gian tới, Trung tâm sẽ không ngừng thực hiện cải tiến chất lượng và phát triển chuyên sâu các dịch vụ kỹ thuật TCĐLCL; giúp cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp quản lý tốt các thiết bị đo trong lĩnh vực đo lường, kiểm định an toàn và trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Chú trọng phát triển các dịch vụ có chất lượng kỹ thuật cao như giám định kỹ thuật, chứng nhận và thử nghiệm các dự án đầu tư, an toàn công nghiệp, an toàn môi trường, an toàn thực phẩm, tiết kiệm năng lượng; phát triển mạnh và có trọng tâm hoạt động đo lường công nghiệp và an toàn môi trường với độ tin cậy và chính xác cao; kiện toàn và phát triển hoạt động tư vấn/ đào tạo theo hướng cải tiến năng suất và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang