video hot

Yêu cầu đổi mới hoạt động đo lường tại các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn

06:54 15/08/2022

Vietq.vn - Tổng cục TCĐLCL mới đây đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” chia sẻ về vai trò và yêu cầu đổi mới hoạt động đo lường, lợi ích của việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Doãn Trung 

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang