31 sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc Bộ Công an quản lý không phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan

author 16:27 18/04/2019

(VietQ.vn) - Theo quy định mới của Bộ Công an, từ ngày 10/5/2019, có 31 sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm 2 sẽ không phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 08/2019/TT-BCA về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an.

Theo đó, có 31 sản phẩm, hàng hóa không thực hiện kiểm tra trước thông quan khi nhập khẩu. Ví dụ như quả khói, quả rít khói màu, quả cay khói nổ, quả nổ nghiệp vụ, các loại dùi cui điện, gậy chỉ huy giao thông, bình xịt cay OC, bình xịt cay PAVA, bình xịt bột cay CS dạng rắn - khí, bình xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng - khí, dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạn, lá chắn điện, áo giáp chống đạn cấp III, áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp III, áo giáp chống đâm, Bình chữa cháy tự động kích hoạt như bình bột loại treo, bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy có bánh xe, hộp phát khói, mặt nạ phòng độc...

Đồng thời, Bộ Công an cũng ban hành tiêu chuẩn/quy chuẩn cụ thể cho từng sản phẩm, hàng hóa nêu trên. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2019.

Như vậy, các sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an nêu trên thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhưng khi nhập khẩu hàng hóa không phải thực hiện kiểm tra trước thông quan.

Bình xịt hơi cay, súng điện, dùi cui điện, lựu đạn khói nằm trong diện hàng hóa không phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan. 

Trước đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 thì sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

Liên quan đến vấn đề hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành, theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, đến 31/12/2018, các Bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 82/87 văn bản về kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong tổng số 54 danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã số HS cần được rà soát, công bố trong Quý IV/2018 cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC, đã hoàn thành 09 văn bản, đang triển khai 04 văn bản, chưa triển khai 41 văn bản. Một số Bộ, ngành còn nhiều văn bản kiểm tra chuyên ngành như: Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông vận tải…

Song song với việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2018, các Bộ quản lý chuyên ngành đã ban hành nhiều văn bản mới theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, thay đổi phương thức kiểm tra, áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra, nhiều mặt hàng đã được chuyển thời điểm kiểm tra từ giai đoạn trước thông quan sang sau thông quan, tăng đối tượng được miễn kiểm tra, minh bạch hóa danh mục hàng hóa kèm mã số HS, bãi bỏ những quy định không phù hợp. Việc cắt giảm và đơn giản hóa danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Bảo Lâm

Hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra chuyên ngành hàng hóa(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra chuyên ngành (KTCN) hàng hóa cần được nhanh chóng hoàn thiện nhằm tạo sự "thông thoáng" trong môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp Việt phát triển.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang