Áp dụng ISO 14000 tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt

author 15:40 19/07/2022

(VietQ.vn) - Nhờ áp dụng ISO 14000 giúp Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt phát hiện và khắc phục các tác nhân xấu từ môi trường làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt phát triển đa dạng và chuyên sâu về các dòng sản phẩm cơ khí ống gió, miệng gió, máng cáp, tủ điện cho điều hòa không khí và máy làm mát di động, máy làm mát nhà xưởng…

Trước khi áp dụng ISO 14000, ban lãnh đạo công ty mong muốn cải thiện hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường tại công ty, qua đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như cung cấp đầy đủ nhân lực, vật lực trong quá trình triển khai dự án xây dựng và áp dụng thành công hệ thống ISO 14000.

Áp dụng ISO 14000 tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt

 Áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 là đòn bẩy giúp doanh nghệp phát triển.

Sau khi áp dụng, công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ, công nhân viên. Các nội dung đào tạo chủ yếu là nhận thức chung về hoạt động bảo vệ môi trường, kiến thức về tiêu chuẩn ISO 14001:2004, cách thức xây dựng văn bản, phương pháp đánh giá nội bộ. Các cán bộ, công nhân viên trong công ty hiểu rõ mục đích, cách thức triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Ban lãnh đạo cũng thiết lập và ban hành chính sách bảo vệ môi trường. Mục đích của chính sách trên là định hướng chung cho mỗi cán bộ, công nhân viên phải luôn đề cao ý thức bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, yêu quý tài nguyên thiên nhiên và duy trì các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong công ty.

Toàn bộ hệ thống văn bản của công ty bao gồm: Chính sách về môi trường, mục tiêu môi trường, sổ tay môi trường, các quy định xác định khía cạnh môi trường, tuân thủ yêu cầu pháp luật và các quy trình khác tại các bộ phận đã được soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ban lãnh đạo đã kí duyệt ban hành áp dụng. Kết quả áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 tại công ty bước đầu cơ bản tạo ra phương pháp làm việc khoa học, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về bảo vệ môi trường, chủ động thực hiện các yêu cầu pháp luật.

Áp dụng ISO 14000 tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt

 Nhờ áp dụng ISO 14000 giúp doanh nghiệp phát hiện và khắc phục các tác nhân xấu từ môi trường làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.

Nhằm đảm bảo rác thải và chất thải rắn không gây hại đến môi trường, công ty đã đưa ra các quy định phân loại rác thải tại nguồn đồng thời kí hợp đồng dịch vụ với đơn vị có chức năng để xử lý triệt để tất cả chất thải và rác thải phát sinh theo quy trình. Tại nhà máy sản xuất, công tác tuyên truyền giảm thiểu chất thải luôn được chú trọng, trong đó hoạt động được tiến hành theo thứ tự ưu tiên: giảm thiểu chất thải – tái sử dụng nguyên vật liệu – tái chế chất thải.

Các hoạt động sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ được cho là ảnh hưởng đến môi trường đã được các phòng ban và bộ phận phân tích đầu vào trong quá trình và đầu ra của các hoạt động, dịch vụ đó. Qua đó, các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và không có ý nghĩa đã được nhận diện, công ty kịp thời đưa ra các biện pháp kiểm soát đối với toàn bộ hoạt động tại các bộ phận, phòng ban.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang