Bộ Tài chính thông tin về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

author 14:35 03/12/2022

(VietQ.vn) - Theo Bộ Tài chính tính đến hết tháng 11/2022, đã gia hạn các loại thuế ước khoảng 105,9 nghìn tỷ đồng (khoảng 78,4% số dự kiến).

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, gia hạn thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 khoảng 96,3 nghìn tỷ đồng (trong đó số được gia hạn đã nộp vào NSNN khoảng 76,33 nghìn tỷ đồng); Gia hạn thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng.

Với các chính sách miễn, giảm thuế thuộc Chương trình phục hồi (quy mô dự kiến khi xây dựng các chính sách là 64 nghìn tỷ đồng): Đến hết tháng 11/2022, ước số đã miễn, giảm khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng, (khoảng 74,7% số dự kiến), cụ thể: Giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 khoảng 36,7 nghìn tỷ đồng.

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng.

Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng. 

Giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng theo Nghị định số 101/2021/ND-CP ngày 15/11/2021 khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng. 

Giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022) nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 khoảng 900 tỷ đồng.

Bộ Tài chính thông tin về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

 Bộ Tài chính thông tin về kết quả thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2022 (dự kiến khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng).

Chính phủ đã có Báo cáo số 375/BC-CP ngày 06/10/2022 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (Tờ trình số 288/TTr-BTC ngày 24/11/2022).

Ngoài ra, trước diễn biến giá xăng, dầu tăng đột biến trong những tháng đầu năm 2022, để kiểm soát lạm phát, giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế, ổn định đời sống người dân, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn (không thuộc gói 64 nghìn tỷ đồng miễn, giảm thuế, phí, lệ phí của Chương trình phục hồi nêu tại điểm a) với quy mô dự kiến khoảng 32 nghìn tỷ đồng, gồm: Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 (khoảng 24 nghìn tỷ đồng) và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 07/7/2022 (khoảng 8 nghìn tỷ đồng). Ước thực hiện các chính sách này 11 tháng đầu năm khoảng hơn 26,3 nghìn tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021 để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 43/2022/QH15 và Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2022). Đến nay, Bộ Tài chính đã tạm cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương (29 địa phương) với tổng kinh phí xấp xỉ 4,2 nghìn tỷ đồng để các địa phương thực hiện chính sách này.

Nam Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang