video hot

Cải tiến năng suất doanh nghiệp nhờ áp dụng LEAN

09:11 16/01/2023

Vietq.vn - Khi thế giới ngày càng mở rộng kết nối, đặc biệt với sự tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông càng tạo ra mức độ cạnh tranh mới giữa doanh nghiệp trong cùng ngành. Vì vậy, doanh nghiệp ngành công nghiệp không thể bỏ qua nhu cầu cải tiến hiệu quả hoạt động về chất lượng, chi phí trong sản xuất và giao hàng.

Minh Châu

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang