Công ty công nghệ sản xuất Sài Gòn sản xuất nước đá dùng liền không phù hợp QCVN

author 16:55 02/08/2022

(VietQ.vn) - Sản xuất sản phẩm Nước đá dùng liền Sài Gòn thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, Công ty TNHH công nghệ sản xuất Sài Gòn bị xử phạt, đình chỉ hoạt động.

 Nước đá dùng liền phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) 10:2011/BYT

 Nước đá dùng liền phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) 10:2011/BYT

Sở Y tế Hà Nội vừa xử phạt Công ty TNHH công nghệ sản xuất Sài Gòn với hành vi: Sản xuất sản phẩm Nước đá dùng liền Sài Gòn - NSX và HSD: 06/7/2022 thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) 10:2011/BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế về chỉ tiêu vi sinh vật trong nước đá dùng liền.

Công ty này buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm Nước đá dùng liền Sài Gòn - NSX và HSD: 06/7/2022 không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. 

Với hành vi này, Công ty TNHH công nghệ sản xuất Sài Gòn bị phạt tiền trên 37 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động sản xuất nước đá dùng liền trong thời gian 02 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Buộc thu hồi và buộc tiêu hủy sản phẩm Nước đá dùng liền Sài Gòn - NSX và HSD: 06/7/2022 không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty TNHH công nghệ sản xuất Sài Gòn có địa chỉ tại số 2 ngõ 81 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

Quy định tại QCVN số 10:2011/BYT nêu rõ, nước đá dùng liền: là nước đá được sản xuất từ nước đạt yêu cầu dùng cho ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế; được đóng gói, cung cấp để ăn uống trực tiếp. Nước đá dùng liền không bao gồm các loại nước đá được sản xuất để bảo quản thực phẩm hoặc dùng cho các mục đích khác.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang