Điểm sáng trong áp dụng HTQLCL ISO 9001 tại tỉnh Bình Định

author 06:30 28/12/2021

(VietQ.vn) - Qua hơn 5 năm triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Định đã tham mưu và tổ chức thực hiện đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 Kế hoạch áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả 100% cơ quan thuộc diện phải xây dựng, áp dụng đã hoàn thành việc công bố phù hợp theo đúng quy định. 

Triển khai UBND cấp xã trên cơ sở tổng kết xây dựng mô hình điểm và kế hoạch xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh. Đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã xây dựng hoàn thành tại 148/159 UBND cấp xã, nâng tỷ lệ từ 12 cơ quan (7,55%) lên 148 cơ quan (tỷ lệ 93,08%).

Kế hoạch chuyển đổi xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 phiên bản năm 2008 sang áp dụng phiên bản năm 2015 đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh và 04 UBND cấp xã đang xây dựng hoàn thiện chuyển đổi theo Kế hoạch phê duyệt.

 Ảnh minh họa

Bên cạnh công tác tham mưu, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và đào tạo, tập huấn được thực hiện, duy trì thường xuyên, là nhiệm vụ không thể thiếu trong triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với các cơ quan tại địa phương. Hàng năm, ngoài việc kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan, Sở KH&CN phối hợp các cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm duy trì hiệu lực và nâng cao hiệu quả việc áp dụng HTQLCL. 

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan được duy trì và thực hiện đảm bảo theo quy định Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Định kỳ hằng năm, trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình triển khai áp dụng HTQLCL trên địa bàn tỉnh, Sở đề xuất kế hoạch kiểm tra trình UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp cơ quan có chức năng kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và cải cách hành chính tổ chức thực hiện, đảm bảo yêu cầu 100% cơ quan phải được kiểm tra và số lượng tối thiểu kiểm tra tại trụ sở cơ quan theo quy định.

Ngoài ra, Sở KH&CN phối hợp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh và tham gia xây dựng bộ tiêu chí, chấm điểm cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính ở địa phương và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Thời điểm hiện tại, tổng số cơ quan hành chính nhà nước đã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là 204 cơ quan. Trong đó, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là 21, Chi cục và tương đương trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là 13, UBND cấp huyện là 11, phòng chuyên môn cấp huyện là 11 và 148 UBND cấp xã.

Đánh giá của nhiều cơ quan, đối với việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đã mang lại hiệu quả thiết thực như trách nhiệm của từng vị trí cán bộ, công chức nâng cao do quy trình giải quyết TTHC được xác định rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn, cách làm, thời gian hoàn thành;

Kiểm soát tài liệu, hồ sơ được nhất quán và cập nhật kịp thời, giúp cho việc quản lý, lưu trữ, truy xuất nhanh chóng, tránh nhầm lẫn và sử sụng tài liệu hết hiệu lực; Lãnh đạo kiểm soát được các quá trình thông qua quy trình giải quyết TTHC và việc thống kê báo cáo thông qua hệ thống mạng nội bộ hoặc phần mềm, các cuộc họp cơ quan; Chất lượng dịch vụ hành chính công được cải tiến, thỏa mãn nhu cầu của tổ chức, công dân. 

Quốc Trường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang