Giao lưu trực tuyến

Video GLTT: Doanh nghiệp nâng cao năng suất, bảo vệ người tiêu dùng

09:50 18/11/2015

Vietq.vn Đây là sự kiện nằm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng thông qua các hoạt động truyền thông” thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” do Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chất lượng Việt Nam online chủ trì.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang