Đồng Tháp: Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa 18 cơ sở kinh doanh trong tháng 7

author 06:11 15/07/2020

(VietQ.vn) - Trong kết quả báo cáo hoạt động tháng 07/2020,Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục TĐC) tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm và đạt được kết quả nhất định.

Về hoạt động tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục đã ban hành văn bản số 844/SKHCN-TĐC ngày 02/07/2020 về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Ban hành văn bản số 908/SKHCN đề xuất mức chi thực hiện kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

Về Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG), Chi cục ban hành văn bản số 873/SKHCN-TĐC ngày 07/7/2020 về ý kiến hiệp y đối với doanh nghiệp được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG năm 2019. Đề xuất UBND tỉnh thống nhất hiệp y trao tặng Giải vàng chất lượng Quốc gia cho Công ty CP XNK Sa Giang; Ban hành văn bản đề nghị thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

 Ảnh minh họa.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với 18 cơ sở kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ; 07 cơ sở kinh doanh Khí Dầu mỏ hóa lỏng (LPG); 02 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn.

Kiểm tra nhà nước về đo lường, Chi cục đã kiểm tra sự phù hợp đối với các phương tiện đo nhóm 2 của 03 cơ sở kinh doanh vận tải xe ô tô. Kết quả: Không có cơ sở vi phạm (các phương tiện đo được kiểm tra đều đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường).

Kiểm tra về tiêu chuẩn chất lượng: Chi cục kiểm tra việc ghi nhãn và công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với 11 mẫu hàng hóa LPG của 07 cơ sở; 52 mẫu hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ của 18 cơ sở. Kết quả: các mẫu được kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định pháp luật.

Kiểm định phương tiện đo: Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm đã tiến hành kiểm định 2.588 phương tiện đo, cùng với đó Trung tâm Thí nghiệm điện Đồng Tháp đã tiến hành kiểm định 10.001 phương tiện đo.

Về Giải thưởng chất lượng Quốc gia, Chi cục hướng dẫn 02 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2020.

Về ISO hành chính: Tổng hợp kết quả khảo sát việc áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Hoàn chỉnh “Kế hoạch Xây dựng Bộ tài liệu mẫu các cấp và Xây dựng video hướng dẫn trực tuyến việc chuyển đổi, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

Về hoạt động phối hợp, Chi cục phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh xăng kém chất lượng theo phản ánh của người dân. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy 01 mẫu xăng E5 RON 92-II và 01 mẫu xăng RON 95-III gửi thử nghiệm (đang chờ kết quả).

Về hoạt động khác, Chi cục cử công chức tham gia các hội đồng định giá tài sản do Sở Tài chính chủ trì cho 12 sở, ngành tỉnh; Cử 01 công chức tham dự khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo ISO 9001:2015 từ ngày 29/62020 đến ngày 03/7/2020 tại TP.HCM. Cử 01 công chức tham dự lớp đào tạo “Kiểm tra nhà nước về đo lường” tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 09/6 đến 12/6/2020; Cử 01 công chức tham dự tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm và tham dự giới thiệu phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử TraceVerified ứng dụng trong sản xuất và phân phối nông, thủy sản từ ngày 24-26/6/2020 tại TP.HCM.

Trong phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 08 năm 2020, về hoạt động tham mưu, tuyên truyền, Chi cục phát hành video hướng dẫn trực tuyến xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước; Phối hợp với tổ chức tư vấn đào tạo tập huấn giới thiệu các HTQLCL, các công cụ nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho 4 sản phẩm (chanh, khô cá điêu hồng, hoa cỏ khô, muối sấy).

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi cục thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với phương tiện đo nhóm 2, sai số phép đo trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Tổ chức kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng Bộ tài liệu mẫu các cấp và xây dựng video hướng dẫn trực tuyến việc chuyển đổi, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước.

157/164 cơ sở sản xuất TPBVSK đạt Giấy chứng nhận GMP(VietQ.vn) - Những cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) nhưng vẫn tiếp tục sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì cơ sở đó sẽ bị xử lý và công khai kết quả xử lý theo quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang