Đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong ngành giao thông vận tải

author 07:07 29/12/2021

(VietQ.vn) - Mục tiêu của Kế hoạch do Bộ GTVT ban hành là đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong ngành giao thông vận tải thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học và công nghệ...

Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch hành động nhằm thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Kế hoạch).

Mục tiêu của Kế hoạch là đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong ngành giao thông vận tải thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học và công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Kế hoạch nhằm hỗ trợ các đơn vị trong ngành GTVT, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Ảnh minh hoạ

Đồng thời, tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đơn vị, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội. Đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh đó, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Một trong những mục tiêu cụ thể là triển khai các nhiệm vụ khoa học-công nghệ và môi trường hằng năm tăng khoảng 10-15%, ưu tiên các nhiệm vụ gắn liền với nâng cao năng suất chất lượng trong ngành GTVT; triển khai các dự án lớn, dự án trọng điểm của ngành GTVT có ứng dụng ít nhất một loại vật liệu mới, công nghệ mới chiếm tỉ lệ trên 10%, ưu tiên ứng dụng các kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường. Lồng ghép nhiệm vụ xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật trong các dự án lớn.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ GTVT đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đào tạo, tập huấn về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế nâng cao năng suất chất lượng.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang