Giao lưu trực tuyến

Video GLTT: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - Vươn tới sự hoàn hảo

14:06 10/07/2015

Vietq.vn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thiết lập và triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của GTCLQG của Hoa Kỳ đã được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu học tập khi xây dựng giải thưởng chất lượng quốc gia của mình.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang