Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

author 08:10 18/12/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 – 2030.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí quản lý; Đảm bảo chất lượng, tính an toàn và công khai, minh bạch các thông tin của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường; tăng cường giám sát, góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ hội nhập quốc tế đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Kế hoạch đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế cho 100% tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Phấn đấu hỗ trợ triển khai, áp dụng, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc cho 100% sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu (được đóng gói sẵn) thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của bộ, ngành chức năng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu truy xuất nguồn gốc được cập nhật lên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia theo quy định.

 Ảnh minh họa.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp: Thứ nhất, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa đảm bảo kết nối vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; Thứ hai, ban hành tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Thứ ba, khảo sát hiện trạng tình hình thực hiện truy xuất nguồn gốc và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng giải pháp, công nghệ truy xuất nguồn gốc đang áp dụng tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Thứ tư, tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; tập huấn triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thống nhất theo quy định, đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia;

Thứ năm, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong khuôn khổ lồng ghép thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Thứ sáu, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh hoàn thiện, phát triển các giải pháp, công nghệ ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để có cơ sở hoàn thiện, nâng cấp hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh của tỉnh đảm bảo kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang