Kiểm toán Nhà nước đề nghị PVFCCo điều chỉnh tăng doanh thu, lợi nhuận năm 2020

author 06:16 02/07/2021

(VietQ.vn) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo- mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) cho biết, đơn vị vừa nhận được Thông báo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại PVFCCo trong năm 2020.

Kết quả kiểm toán cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của PVFCCo là minh bạch, tuân thủ pháp luật, kết quả kinh doanh phản ánh đúng thực tế thị trường. 

Một trong các điểm chính trong kết quả kiểm toán là số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của PVFCCo. Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập của PVFCCo năm 2020 đã công bố, các số liệu này lần lượt là 8.040 tỷ, 848 tỷ và 702 tỷ đồng. Còn theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, các con số này lần lượt là 8.203 tỷ, 1.117 tỷ và 941 tỷ đồng. 

Phân bón Phú Mỹ nỗ lực tăng tối đa sản lượng, nhanh chóng điều độ hàng kịp thời phục vụ cho bà con nông dân 

Như vậy số liệu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tăng lần lượt là 163 tỷ, 269 tỷ và 239 tỷ đồng so với kiểm toán độc lập, chủ yếu do một số nguyên nhân như sau: Chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại trước khi thực hiện giảm 83 tỷ đồng so với dự toán làm giảm giá vốn tương ứng; Chi phí bán hàng giảm 23 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ; Điều chỉnh giảm chi phí các năm trước:  điều chỉnh nguyên giá tài sản tạm tính hình thành từ dự án NH3-NPK dẫn đến giảm tương ứng chi phí khấu hao dự án NH3-NPK giảm 49 tỷ đồng…; Thu nhập khác tăng do ghi nhận bổ sung bảo hiểm do sự cố gián đoạn kinh doanh 91 tỷ đồng. 

Kiểm toán Nhà nước đề nghị PVFCCo rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính - kế toán để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán, cụ thể là điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và Báo cáo Tài chính năm 2020, đồng thời nộp bổ sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm là 29,3 tỷ đồng do thay đổi kết quả sản xuất kinh doanh.

Với kết luận của Kiểm toán Nhà nước, PVFCCo sẽ điều chỉnh các bút toán vào Báo cáo Tài chính  6 tháng đầu năm 2021, và thực hiện các kiến nghị khác của Kiểm toán Nhà nước để hoàn thiện công tác nghiệp vụ của mình.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang