video hot

Kinh nghiệm quản lý của Singapore và định hướng chiến lược phát triển năng suất cho Việt Nam

15:52 04/08/2022

Vietq.vn - Tại cuộc làm việc giữa Tổng cục TCĐLCL và Quỹ Đầu tư Temasek Singapore, hai bên đã cùng thảo luận về những định hướng, chính sách, chiến lược phát triển năng suất quốc gia cho Việt Nam.

Doãn Trung

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang