Kon Tum: Thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số

author 19:49 27/12/2022

(VietQ.vn) - Đến năm 2025, tỉnh Kon Tum phấn đấu có 60% kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách và ngoài ngân sách nhà nước được chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ứng dụng vào hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống; Phấn đấu hàng năm có khoảng 10% doanh nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh có đầu tư ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm và có sản phẩm đạt hạng 03 sao trở lên…

Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 3549/KH-UBND về thực hiện chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục đích chung kế hoạch đề ra là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để triển khai Chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát triển kinh tế số, xã hội số giúp người dân giàu có hơn, hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp phần đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Cũng theo Kế hoạch, đến năm 2025, Kon Tum phấn đấu có 60% kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách và ngoài ngân sách nhà nước được chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ứng dụng vào hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống; Phấn đấu hàng năm có khoảng 10% doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh có đầu tư ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm và có sản phẩm đạt hạng 03 sao trở lên…

Kon Tum chú trọng phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số dựa trên thể chế, hạ tầng, nền tảng số, phát triển dữ liệu số, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng. (ảnh minh họa)

Đồng thời, xây dựng Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dịch vụ khoa học và công nghệ của tỉnh thành Trung tâm dịch vụ khoa học và công nghệ hàng đầu, đủ năng lực nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ một số công nghệ tiên tiến, công nghệ mới để chuyển giao cho các doanh nghiệp áp dụng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của tỉnh; Hỗ trợ hình thành cơ sở ươm tạo, tổ chức khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ có thế mạnh của đơn vị.

Đến năm 2030, phấn đấu có trên 70% kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách và ngoài ngân sách nhà nước được chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ứng dụng vào hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống; Phấn đấu hàng năm có khoảng 15% doanh nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh có đầu tư ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm và có sản phẩm đạt hạng 03 sao trở lên; Hình thành 01 tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; Số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề xuất nhiều nhiều vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, chú trọng phát triển nền móng kinh tế số, xã hội số dựa trên thể chế, hạ tầng, nền tảng số, phát triển dữ liệu số, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng... Cùng với đó, phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực.

Theo Kế hoạch, cần phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tổ chức các Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng thôn, tổ dân phố với các tổ viên là cán bộ kiêm nhiệm và các thành viên tại chỗ năng nổ, nhiệt tình, được đào tạo về kỹ năng số để phổ biến hướng dẫn, trợ giúp người dân sử dụng công nghệ số và các nền tảng số “Made in Việt Nam”.

Đồng thời, hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng số cho người dân thông qua việc sử dụng nền tảng số. Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong thu hút nguồn lực, tri thức, chuyển giao công nghệ số vào tỉnh.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang