Làm vỡ sản phẩm trưng bày trong siêu thị thì đền bù thế nào?

authorLan Ninh 07:15 20/10/2016

(VietQ.vn) - Nếu tôi đánh vỡ sản phẩm trưng bày trong siêu thị thì tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Sự kiện: Tư vấn pháp luật vietq

Độc giả Huỳnh Thanh Tâm (Hà Nội): Khi vào siêu thị điện máy để mua điện thoại, trong lúc cầm điện thoại trưng bày để trải nghiệm thử, tôi đã vô tình đánh rơi máy khiến máy bị vỡ màn hình. Trong trường hợp này, tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Làm vỡ sản phẩm trưng bày trong siêu thị thì đền bù thế nào?

Đền bù khi làm vỡ sản phẩm trưng bày trong siêu thị. Ảnh minh họa

Luật sư trả lời:

Trong trường hợp này thì sản phẩm trưng bày của siêu thị là tài sản của siêu thị. Nếu bạn đánh vỡ sản phẩm trưng bày của siêu thị bạn có thể phải bồi thường cho siêu thị theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 như sau:

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại  Khoản 1 Điều 604 Bộ luật dân sự năm 2005

“Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.”

Hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất(VietQ.vn) - Do bên mua chưa có tiền nên bàn với tôi đi ngân hàng thế chấp sổ đỏ để trả tiền cho tôi. Nếu không lấy được tiền, thì lấy lại quyền sử dụng đất thế nào.

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại thì được quy định Điều 605 Bộ luật dân sự năm 2005

Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.”

Về năng lực trách nhiệm bồi thường thiệt hại cá nhân quy định tại Điều 606 Bộ luật dân sự năm 2005

“Điều 606. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 621 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Quy định về xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm quy định tại Điều 608 của Bộ luật dân sự năm 2005

“Điều 608. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:

Tài sản bị mất; tài sản bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

Ninh Lan (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang