video hot

Nâng cao hiệu quả Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp vươn tầm thế giới

11:50 17/06/2023

Vietq.vn - Trải qua gần 30 năm triển khai, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã và đang ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, góp phần tích cực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Hà - Xuân Lương

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang