Công ty CP thang máy Mesco Việt Nam bị xử phạt vì các vi phạm trong quá trình hoạt động

author 16:29 14/03/2023

(VietQ.vn) - Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã quyết định xử phạt Công ty CP thang máy Mesco Việt Nam do có hành vi vi phạm Luật An toàn vệ sinh lao động.

Cụ thể, căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, Bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quyết định số 1128/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn lao động; Nghị định số 110/2017/NĐ - CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Biên bản vi phạm hành chính lập ngày 22/02/2023, Cục trưởng Cục An toàn lao động đã ký Quyết định xử phạt Công ty CP thang máy Mesco Việt Nam vì các hành vi vi phạm hành chính sau:

Phạt Công ty CP Thang máy Mesco Việt Nam gần 200 triệu

 

Hành vi 1: Người sử dụng lao động không báo cáo định kỳ về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ.

Hành vi 2: Người sử dụng lao động không báo cáo định kỳ về tai nạn lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ.

Hành vi 3: Người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ.

Hành vi 4: Người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 33 người lao động theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 25 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ.

Với các hành vi trên, Công ty bị áp dụng hình thức xử phạt chính: Phạt tiền đối với tổ chức (số tiền xử phạt là 199 triệu đồng), không áp dụng hình phạt bổ sung.

Công ty CP thang máy Mesco Việt Nam chuyên cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy. Công ty có trụ sở chính tại BT11-VT16, Khu đô thị Xa La, phường Phúc Xá, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Công ty thành lập và đi vào hoạt động 4 năm.

Thang máy được quy định thuộc danh mục “các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động”. Vì vậy, tùy vào từng loại thang máy sẽ được kiểm định theo từng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật riêng. Hiện nay, Việt Nam đã có các tiêu chuẩn ra đời nhằm tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất, kiểm định, vận hành và sử dụng thang máy.

Các TCVN liên quan đến thang máy được ban hành bao gồm:

TCVN 6395:2008, Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998), Thang máy thủy lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực.

TCVN 6396-28:2013 (EN 81-28:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.

TCVN 9396-58:2010 (EN 81-58:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Kiểm tra và thử – Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng.

TCVN 6396-70:2013 (EN 81-70:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật.

TCVN 6396-71:2013 (EN 81-71:2005/Amd 1:2006), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng.

TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng- Phần 72: Thang máy chữa cháy.

TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng – Phần 73: Trạng thái của thang máy chở người và thang máy trong trường hợp có cháy.

TCVN 6396-80:2013 (EN 81-80:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đang sử dụng – Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng...

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang