PV GAS: Văn hóa doanh nghiệp phát huy sức mạnh của đại gia đình Petrovietnam

author 08:47 23/09/2022

(VietQ.vn) - Để ghi nhận kết quả đã đạt được của các đơn vị trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa ban hành Quyết định khen thưởng cho 5 tập thể điển hình, có chuyển biến tích cực trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

PV GAS xác định công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp - thương hiệu PV GAS phải phù hợp với văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam và tin tưởng sức mạnh tổng hòa của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tạo nên những thành công mới, tiếp tục phát triển sự nghiệp bằng những phương thức mới, tiến bộ, gắn bó chặt chẽ với quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, khẳng định thương hiệu của từng đơn vị trong đại gia đình Petrovietnam.

Người lao động đoàn kết, tin tưởng, hân hoan chào mừng sinh nhật PV GAS – Tuổi 32 rực rỡ. 

Phát huy nền tảng văn hóa Petrovietnam tại PV GAS

Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, quan niệm và hành vi của doanh nghiệp, chi phối hoạt động của mọi thành viên và tạo nên bản sắc kinh doanh riêng của doanh nghiệp. Tác động to lớn của văn hóa doanh nghiệp tạo nên phong thái riêng, giúp phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác; đồng thời nâng tầm vị thế của doanh nghiệp, tạo nên một tập thể đoàn kết – sáng tạo – năng động có sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ và hấp dẫn lực lượng lao động tiên tiến, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Với tầm quan trọng đó, văn hóa doanh nghiệp được chú trọng triển khai trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Khởi điểm là Kế hoạch số 5799/KH-DKVN về việc triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn. Đây thực sự là kim chỉ nam đúng thời điểm, đúng định hướng, đi trước cả nhiều hướng nhận định trong xã hội tại Việt Nam về tính nhất thiết phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Từ những chỉ đạo rất cụ thể, sát sao và mang tính thực tiễn của Văn hóa Petrovietnam, quá trình định hình và phát triển văn hóa doanh nghiệp của từng đơn vị trong Tập đoàn có biến chuyển tích cực, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, tạo nên bản sắc của Văn hóa Dầu khí, mà người lao động phải trân trọng, gìn giữ và phát triển với phương hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, góp phần khẳng định thương hiệu, vị thế của một Tập đoàn kinh tế đầu tàu vững mạnh, tiên phong trong nền kinh tế quốc dân.

Tuân thủ, triển khai và phát huy những định hướng sáng suốt từ triển khai tái tạo Văn hóa Petrovietnam, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tái tạo xây dựng những giá trị văn hóa doanh nghiệp để tiếp tục phát huy truyền thống của “Người đi tìm lửa”, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm theo lời Bác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, PV GAS đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện văn hóa doanh nghiệp PVGAS mang tính chất bao trùm lấy người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường, khách hàng, đối tác làm trung tâm trong quá trình phát triển.

 Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang tham gia Hội nghị công tác Truyền thông và VHDN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hiệu quả của tái tạo văn hóa doanh nghiệp tại PV GAS

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, PV GAS đã có nhiều lần xây dựng, biến đổi, quảng bá nhận diện thương hiệu, tạo dựng và lan tỏa các nền tảng văn hóa doanh nghiệp. Vào năm 2018, bộ nhận diện thương hiệu mới của PV GAS đã được giới thiệu, mang tinh thần của Tập đoàn và “Những người đi tìm lửa” nhưng vẫn giữ những nét riêng độc đáo của đơn vị.

PV GAS xác định, quá trình triển khai văn hóa doanh nghiệp tại PV GAS nhằm: Truyền tải để CBCNV thấu hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh và hoạt động SXKD của đơn vị; Gắn kết các thành viên trong “Mái nhà chung” PV GAS, thống nhất quan điểm và hành động; Tạo động lực làm việc trong nội bộ, tạo lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt trên thị trường.

Văn hóa doanh nghiệp song hành với nhiệm vụ SXKD và định hướng chiến lược phát triển trở thành một trong những ngành công nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, xếp thứ hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong các thương hiệu khí mạnh của châu Á. PV GAS tự tin bước đến tương lai, với tư thế xứng đáng là người đại diện trẻ trung và đầy tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam. 

Ngay từ những ngày đầu, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy PV GAS, Ban Lãnh đạo, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị trực thuộc và thành viên cùng toàn thể NLĐ PV GAS đồng tâm cam kết và thể hiện quyết tâm cao để triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Tiêu biểu, PV GAS đã xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp; đưa nội dung thực hiện văn hóa doanh nghiệp vào thỏa ước lao động tập thể; ban hành Sổ tay một số Quy định ứng xử của Người lao động PV GAS; Hoàn thiện, áp dụng thực hiện các quy chế, quy trình, quy định, giải thưởng trong PV GAS, làm căn cứ xây dựng văn hóa thực thi công việc, tính tuân thủ và hiệu quả; Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống nhận diện thương hiệu và sử dụng thống nhất, đúng quy định thông qua hệ thống cơ sở vật chất, ấn phẩm, sản phẩm... đáp ứng công việc, hoạt động đều mang dấu ấn văn hóa; Bố trí nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ truyền thông & văn hóa doanh nghiệp;… Việc xác định các giá trị văn hóa của đơn vị tạo nên chuẩn mực để CBCNV, NLĐ thực hiện: thực hiện chương trình 5S, đổi mới hình ảnh, không gian làm việc, tạo nét riêng biệt của từng bộ phận tại đơn vị.

Bên cạnh đó, PV GAS chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thông qua: hoạt động teambuiding, ngày hội gia đình, chương trình đối thoại, tọa đàm giữa lãnh đạo và CBCNV, các cuộc thi, hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ... nhằm tăng cường sự gắn kết của CBCNV; Tăng cường công tác an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh, an toàn công trình khí và đưa hình ảnh PV GAS càng ngày càng gần gũi và thân thiện với cộng đồng; tôn vinh thương hiệu bằng những hành động thiết thực và phù hợp…

Với những nỗ lực tái tạo, văn hóa doanh nghiệp đã đồng hành tạo nên những thành quả của PV GAS, làm tăng sức chiến đấu trước đại dịch COVID-19, tác phong làm việc trực tuyến tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm… góp phần tăng năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm - dịch vụ; đưa PV GAS giữ vững vị thế hàng đầu về sáng kiến sáng tạo trong những năm qua.

Việc triển khai và truyền thông tích cực 03 nhóm giải pháp cốt lõi, có tính đột phá của PV GAS, đó là: Con người/công tác cán bộ, thị trường và cơ chế chính sách, đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống đã nhất quán về tư tưởng và hành động, tiên phong thực hiện các chuẩn mực văn hóa PV GAS trong các chương trình hành động, các mục tiêu cụ thể trong công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

 Văn hóa an toàn là một trong những kim chỉ nam trong thực hành văn hóa doanh nghiệp tại PV GAS. 

Hiệu quả văn hóa doanh nghiệp PV GAS cũng được thể hiện rõ nét qua tinh thần hợp tác, phối hợp công việc giữa các Ban/đơn vị, giữa CBCNV với nhau được nâng lên rõ rệt và gắn kết chặt chẽ. Mối quan hệ đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo và nhân viên ngày càng gần gũi, thân thiện hơn. Các hoạt động của PV GAS đi vào nề nếp, chuyên nghiệp, hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng chuyển đổi số - công nghệ thông tin trong xử lý công việc đã được quan tâm, triển khai quyết liệt. Ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBCNV tiếp tục duy trì ở mức cao. Phong cách làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn.

Các sự kiện, hội thảo, hội nghị, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ASXH đã được tổ chức gắn liền với các chuẩn mực, giá trị văn hóa PV GAS. PV GAS tự hào trở thành một mẫu hình về VHDN được các tổ chức đánh giá độc lập công nhận. Hàng năm, cùng với kết quả SXKD ấn tượng, quá trình tôn vinh VHDN cũng đã tạo nên sức mạnh để PV GAS liên tiếp lọt vào các bình chọn doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam; trở thành một trong những thương hiệu phát triển bền vững, có uy tín nhất trên thị trường. Gần đây nhất, PV GAS vinh dự đứng trong Danh sách 9 công ty hàng đầu, 10 năm liên tiếp được tạp chí Forbes vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022” và Top 5 Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tốt nhất.

Hiệu quả của quá trình tái tạo văn hóa Petrovietnam, việc triển khai mạnh mẽ văn hóa PV GAS đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của CBCNV toàn Tập đoàn nói chung và PV GAS nói riêng; con người tại PV GAS có tính xung kích, sáng tạo và đổi mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đội ngũ CBCNV PV GAS hăng say, yêu ngành, yêu nghề, có tác phong chuyên nghiệp, đoàn kết trong tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp sâu sắc, có lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng; góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh tốt đẹp và uy tín của PV GAS trong xã hội, tạo nên lợi thế cạnh tranh của PV GAS trong nước và quốc tế.

LKL

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang