Sử dụng tài sản trí tuệ để góp vốn đầu tư cho doanh nghiệp

author 16:36 14/12/2015

(VietQ.vn) - Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) phải quan tâm đến quyền sở hữu tài sản trí tuệ của mình không chỉ như một tài sản về mặt pháp lý mà còn như một công cụ tài chính.

Sự kiện: Phát triển Tài sản trí tuệ

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người biết được rằng có thể tiền tệ hóa tài sản trí tuệ. Có nhiều cách để làm được điều này. Quyền sở hữu trí tuệ có thể được bán, li-xăng, được sử dụng để ký quỹ hoặc thế chấp vay nợ, hoặc là một cơ sở khác để lựa chọn hoặc bổ trợ để gọi vốn từ bạn bè, gia đình, các nhà đầu tư tư nhân, các nhà tư bản mạo hiểm, các ngân hàng chuyên doanh và thậm chí đôi khi từ các ngân hàng thông thường.

Sử dụng tài sản trí tuệ để góp vốn đầu tư cho doanh nghiệp là một trong những phương pháp tiền tệ hóa tài sản trí tuệ

Sử dụng tài sản trí tuệ để góp vốn đầu tư cho doanh nghiệp là một trong những phương pháp tiền tệ hóa tài sản trí tuệ

Ngoài ra, ở hầu hết các nước, Chính phủ thường khuyến khích và hỗ trợ những doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp với công nghệ cao và các doanh nghiệp đổi mới khác thông qua các cơ chế cấp, bảo lãnh, trợ cấp và/hoặc cho vay với lãi suất thấp từ các tổ chức tín dụng công và các ngân hàng trực tiếp hoặc gián tiếp thừa nhận tầm quan trọng của các tài sản trí tuệ.

Tài sản trí tuệ có thể giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cơ hội nhận được tài trợ kinh doanh từ các nhà đầu tư/người cho vay. Trong quá trình đánh giá yêu cầu hỗ trợ vốn hoặc vay vốn, nhà đầu tư/người cho vay, có thể là một ngân hàng, một tổ chức tín dụng, một nhà tư bản mạo hiểm, hoặc một thiên thần kinh doanh, sẽ đánh giá liệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới của doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được bảo hộ như một sáng chế, một mẫu hữu ích, một nhãn hiệu, một kiểu dáng, hay quyền tác giả hoặc các quyền liên quan hay chưa.

Do vậy, quan trọng là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ phải thuyết phục nhà đầu tư/người cho vay về những cơ hội thị trường mở ra cho doanh nghiệp trong việc thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan. Đôi khi một bằng độc quyền sáng chế mạnh có thể mở ra nhiều cơ hội về tài chính.

Bảo hộ quyền sở hữu tài sản trí tuệ là một chỉ dẫn tốt về tiềm năng hoạt động tốt trên thị trường của doanh nghiệp

Bảo hộ quyền sở hữu tài sản trí tuệ là một chỉ dẫn tốt về tiềm năng hoạt động tốt trên thị trường của doanh nghiệp

Việc sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả sáng tạo hoặc sáng kiến liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp dự định đưa ra thị trường sẽ đảm bảo một mức độ độc quyền nhất định, và từ đó, bảo đảm một thị phần cao hơn nếu sản phẩm/dịch vụ này tỏ ra thành công đối với người tiêu dùng.

Các nhà đầu tư/người cho vay khác nhau có thể định giá tài sản trí tuệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ theo các cách khác nhau và có thể gán cho quyền sở hữu trí tuệ các mức độ quan trọng khác nhau. Tuy nhiên, có một xu hướng rõ ràng là ngày càng gia tăng sự tin tưởng vào các tài sản trí tuệ như một nguồn lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Do vậy, ngay cả ở các nước phát triển, những nhà đầu tư/người cho vay ngày càng hướng vào các công ty có danh mục vốn đầu tư sở hữu trí tuệ được quản lý tốt, ngay cả khi họ phải đương đầu với nhiều vấn đề và khó khăn mới để cố gắng bảo vệ tốt nhất các lợi ích về sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ phải hiểu được giá trị thương mại và pháp lý của tài sản trí tuệ mà mình sở hữu

Doanh nghiệp vừa và nhỏ phải hiểu được giá trị thương mại và pháp lý của tài sản trí tuệ mà mình sở hữu

Vì thế, chủ sở hữu/nhà quản lý của một doanh nghiệp vừa và nhỏ phải từng bước hiểu được giá trị thương mại của tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp sở hữu, đảm bảo giá trị đích thực của chúng thông qua các chuyên gia nếu cần, và hiểu được (các) yêu cầu, nếu có, để tính toán đầy đủ các giá trị của chúng trong các bảng biểu tài chính. Trên tất cả, phải đảm bảo rằng đã bao gồm các tài sản trí tuệ trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp khi giới thiệu kế hoạch đó với các nhà đầu tư/người cho vay có tiềm năng.

Phan Huyền

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang