Kiểm toán tài sản trí tuệ làm tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp

author 18:35 13/12/2015

(VietQ.vn) - Kiểm toán sở hữu trí tuệ là một công cụ quản lý nhằm đánh giá giá trị và rủi ro của tài sản trí tuệ, từ đó làm tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp và giúp cắt giảm chi phí.

Sự kiện: Phát triển Tài sản trí tuệ

Kiểm toán sở hữu tài sản trí tuệ là cách để cách doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có cơ sở tốt hơn để tận dụng lợi ích tiềm năng của các tài sản trí tuệ và nhận ra giá trị đích thực của chúng với công ty. Thông thường, các tài sản trí tuệ của mỗi doanh nghiệp nên được các kiểm toán viên chuyên ngành sở hữu trí tuệ thực hiện, nhưng việc kiểm toán sở hữu trí tuệ sơ bộ thường được thực hiện trong nội bộ công ty.

Mỗi doanh nghiệp cần tự thực hiện kiểm toán tài sản trí tuệ sơ bộ trong nội bộ công ty

Mỗi doanh nghiệp cần tự thực hiện kiểm toán tài sản trí tuệ sơ bộ trong nội bộ công ty

Quá trình kiểm toán này đòi hỏi phải xác định, theo dõi, định giá tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để bảo đảm rằng công ty thấy được hết giá trị của các tài sản đó. Bằng cách làm như vậy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đưa ra những quyết định dựa trên thông tin nắm được qua các giai đoạn sau đây:

Xác lập tài sản trí tuệ: Sự hiểu biết về tài sản trí tuệ của doanh nghiệp và giá trị của những tài sản này sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc đưa ra quyết định loại quyền sở hữu trí tuệ nào cần xác lập và duy trì. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ tìm ra cách tốt nhất để quản lý các tài sản trí tuệ của mình.

Sự liên doanh liên kết và kết quả đạt được: Việc hiểu rõ về các tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể làm tăng đáng kể giá trị của doanh nghiệp. Điều này là do các nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp trên cơ sở sự kỳ vọng của họ đối với lợi nhuận tương lai mà, trong chừng mực đáng kể, có được nhờ việc khai thác các quyền sở hữu trí tuệ.

Qua quá trình kiểm toán, doanh nghiệp sẽ tìm ra cách tốt nhất để quản trị tài sản trí tuệ

Qua quá trình kiểm toán, doanh nghiệp sẽ tìm ra cách tốt nhất để quản trị tài sản trí tuệ

Chuyển giao quyền sử dụng: Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tăng dòng tiền mặt vào (thu nhập) bằng cách chuyển giao quyền sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình cho bên thứ ba. Việc kiểm toán tài sản trí tuệ sẽ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ xác định giá trị tài sản trí tuệ nhằm đạt được lợi ích tối đa từ các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng. Thu nhập từ đó có tiềm năng làm tăng giá trị của doanh nghiệp  trên thị trường.

Thế chấp: Danh mục các tài sản trí tuệ được kết cấu hợp lý có thể được sử dụng để thế chấp. Trong trường hợp đó, người cho vay sẽ sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để xác định năng lực trả nợ của doanh nghiệp.

Thực thi: Biết được giá trị của các tài sản trí tuệ sẽ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc quyết định liệu có cần hành động trước sự xâm phạm và cách thức hành động trong từng trường hợp.

Quản lý tốt việc đăng ký sở hữu tài sản trí tuệ sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm chi phí

Quản lý tốt việc đăng ký sở hữu tài sản trí tuệ sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm chi phí

Giảm chi phí: Quản lý tốt việc đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ giúp xác định các tài sản trí tuệ đã lỗi thời (vì thế có thể giúp giảm chi phí duy trì tài sản trí tuệ), tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, v.v. Việc này chắc chắn sẽ làm giảm chi phí.

Bằng cách tạo dựng văn hóa phát hiện và nuôi dưỡng tài sản trí tuệ và sử dụng chúng một cách có chiến lược, một doanh nghiệp có thể tăng thu nhập của mình, có lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh và vị thế tốt trên thị trường; đó là những chiến lược có thể giúp tăng giá trị trên trị trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.

Minh Thùy

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang