Thủ tục thay đổi tên và nội dung đăng ký thuế

author 08:42 04/12/2012

(VietQ.vn) - Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hỏi: Tôi muốn đổi tên công ty thì phải tiến hành những thủ tục gì theo quy định của pháp luật và khi đổi tên công ty có phải đăng ký thuế lại hay không?

Phùng Dũng (Hoàng Mai, Hà Nội)

Khi đăng ký đổi tên, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.
Khi đăng ký đổi tên, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Đáp: Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp đổi tên, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nội dung thông báo gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); tên dự kiến thay đổi; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế thì sau khi đăng ký đổi tên, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát sinh sự thay đổi thông tin. Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 80/2012/TT-BTC thì doanh nghiệp khi đổi tên phải khai bổ sung với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST (ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC); giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc). Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ khai bổ sung của cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho cơ sở kinh doanh theo tên mới với mã số thuế đã được cấp trước đây, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ.

Thạc sĩ, luật sư Quản Văn Minh - Công ty Luật số 5 - Quốc gia

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang