Thúc đẩy năng suất, chất lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu

author 06:07 22/02/2023

(VietQ.vn) - Theo Bộ KH&CN, việc tập trung xây dựng nâng cao năng lực công nghệ cốt lõi, thúc đẩy năng suất, chất lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong Quyết định số 2667/QĐ-BKHCN mới được ban hành.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho hay, Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, với nhiệm vụ và giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có trình độ, năng lực sáng tạo cao, phát triển vững chắc, thực sự trở thành động lực tăng trưởng, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, hướng tới một số lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt trình độ quốc tế.

Bộ sẽ triển khai hiệu quả, đồng bộ và có trọng điểm các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo nội dung tái cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, Bộ phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ lõi, tăng cường phát huy vai trò dự báo chiến lược về xu thế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo...; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học xã hội và nhân văn để có cơ sở khoa học phục vụ sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh hoạ

Bộ cũng định hướng việc nghiên cứu, phát triển, ứng dụng một số nhóm công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên thực tiễn của Việt Nam; xây dựng, tổ chức thực hiện một số chương trình, dự án khoa học và công nghệ quan trọng với sự tham gia của cả khu vực công và tư, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 để tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng sẽ nghiên cứu phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trong đó tập trung hỗ trợ cho hoạt động của các trung tâm nghiên cứu, phát triển trong Khu với các cơ chế chính sách ưu đãi, đặc biệt là phối hợp, hỗ trợ với Viện Khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia để nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, phát triển công nghệ tiên tiến.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, việc chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, doanh nghiệp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, đẩy mạnh số hóa hoạt động quản lý, điều hành hoạt động nghiên cứu khoa học để nắm chắc các nguồn lực khoa học và công nghệ trong phạm vi toàn quốc, sử dụng công nghệ số để kết nối, hỗ trợ mạng lưới các nhà quản lý, nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trong toàn quốc.

Đồng thời, Bộ đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2021-2030; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ trong việc đầu tư kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ cũng đẩy mạnh việc nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực hành chính công, chú trọng việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020-Hệ thống quản lý chất lượng cũng như hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại chính quyền địa phương, phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang