Đánh giá sự phù hợp khi giấy chứng nhận hết hiệu lực, một tổ chức bị phạt 125 triệu

author 06:26 09/12/2022

(VietQ.vn) - Thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp khi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã hết hiệu lực, một Công ty bị xử phạt 125 triệu đồng đồng thời phải thu hồi kết quả đánh giá sự phù hợp đã cấp cho 08 khách hàng.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành Quyết định 1242/QĐ-XPHC đối với một Công ty về hành vi thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp khi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã hết hiệu lực.

Công ty đã thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp khi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đã hết hiệu lực. Cụ thể, từ ngày 23 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm thanh tra ngày 20 tháng 7 năm 2022, Công ty đã thực hiện đánh giá cấp giấy chứng nhận cho khách hàng (08 bộ đánh giá lần đầu, 05 bộ đánh giá giám sát năm 2022).

Hành vi vi phạm nêu trên của Công ty được áp dụng xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đối, bổ sung tại điểm a khoản 38 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử tương ứng với mức phạt là: 125.000.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Áp dụng quy định tại điểm a khoản 6 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 38 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP: Buộc Công ty thu hồi kết quả đánh giá sự phù hợp đã cấp cho 08 khách hàng nêu trên. 

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang