Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

author 07:15 29/02/2020

(VietQ.vn) - Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện, đồng bộ cả trong chỉ đạo điều hành và trong việc triển khai, đánh giá.

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn tại Hội nghị Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trọng tâm năm 2020 diễn ra ngày 28/2/2020 tại Hà Nội.

Năm 2019 cắt giảm 72,7% điều kiện kinh doanh

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhận định, năm 2019 công tác CCHC của Bộ NN&PTNT tiếp tục được triển khai đồng bộ trên 6 nội dung, trong đó trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử gắn với CCHC, triển khai văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa quốc gia…, từng bước tạo sự chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành của Bộ theo hướng tích cực.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn chủ trì Hội nghị Triển khai các nhiệm vụ CCHC trọng tâm năm 2020

 

Trong năm 2019, Bộ NN&PTNT đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngành nghề kinh doanh có điều kiện; điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực NN&PTNT, đảm bảo chỉ tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, lĩnh vực nông nghiệp đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa 251/272 điều kiện kinh doanh, trong đó bãi bỏ 115 điều kiện kinh doanh; 136 điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa (tỷ lệ cắt giảm: 72.7%).

Đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành, Bộ đã rà soát, thống nhất giao một đầu mối thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 36/83 TTHC, trong đó: sửa đổi, bổ sung 24 TTHC, bãi bỏ 12 TTHC.

 
Đến hết năm 2019, Bộ NN&PTNT đã hoàn thành kết nối 16 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia; cung cấp 30 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4. Cổng thông tin điện tử thường xuyên cập nhật, rà soát, công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
 

Qua khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ NN&PTNT cung cấp, có 88,18% số người được khảo sát đánh giá là hài lòng, nhiều doanh nghiệp đánh giá việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Năm 2020- cắt giảm thực chất 50% mặt hàng kiểm tra chuyên ngành

Đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT trong công tác CCHC, tuy nhiên, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, vẫn còn một số nội dung cần phải thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo hiệu quả hơn nữa trong công tác CCHC năm 2020.

Theo đó, cần phải tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về CCHC năm 2020 một cách toàn diện, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực để đồng bộ cả trong chỉ đạo điều hành và triển khai, đánh giá. Đồng thời, các thể chế chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cần phải được rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm giảm sự chồng chéo, từ đó phát hiện các vướng mắc về thủ tục hành chính, quy trình thực hiện và đề xuất hướng xử lý.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2020 của Bộ NN&PTNT bao gồm cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT theo hướng xã hội hóa, chuyển từ kiểm tra trước thông quan sang sau thông quan và thống nhất một đầu mối quản lý hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; loại bỏ các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp.

Bộ cũng tiến hành rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2020, thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành- Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang