Khoa học công nghệ: Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký chủ nhiệm 1 nhiệm vụ

author 22:13 17/07/2014

(VietQ.vn) - Theo Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Kể từ ngày 1/8/2014, mỗi cá nhân chỉ được đăng ký chủ nhiệm 1 nhiệm vụ KHCN trong cùng một thời điểm.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Theo đó, cá nhân không được đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ trong trường hợp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm của 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia khác.

Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký chủ nhiệm 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước bao gồm: Đề tài KH&CN cấp quốc gia; dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia và đề án khoa học cấp quốc gia.

Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN phải đáp ứng đủ các yêu cầu: Có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với nhiệm vụ trong 05 năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ; là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KHCN; có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ KHCN.

Đồng thời, cá nhân cũng không được đăng ký trong thời hạn 02 năm nếu nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia chậm từ 30 ngày đến 06 tháng mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng, Bộ chủ trì nhiệm vụ; không được đăng ký trong thời hạn 03 năm nếu được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” mà không được Bộ chủ trì nhiệm vụ gia hạn thời gian thực hiện hoặc được gia hạn nhưng hết thời hạn mà vẫn chưa hoàn thành và không được đăng ký trong thời hạn 05 năm nếu có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Văn Ngũ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang