Lào Cai: Đào tạo nhiều chuyên gia năng suất chất lượng

author 07:14 17/02/2016

(VietQ.vn) - Trong khuôn khổ Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng, tỉnh Lào Cai đã đào tạo được nhiều chuyên gia năng suất chất lượng.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020”. Cơ quan quản lý dự án là Sở Khoa học và Công nghệ, trong quá trình triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả cụ thể sau:

Lào Cai đào tạo được nhiều chuyên gia năng suất chất lượng

Lào Cai đào tạo được nhiều chuyên gia năng suất chất lượng. Ảnh minh họa

Các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm của tỉnh công bố áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia đạt 70%. Mỗi năm có 1-2 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) và đạt giải.

Có 15% doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đã xây dựng dự án năng suất chất lượng doanh nghiệp.

Có 2% doanh nghiệp của tỉnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 và  hệ thống quản lý khác như VietGap.

Tổ chức 06 lớp đào tạo về đảm bảo đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho hơn 200 lượt tổ chức/cá nhân.

Tổ chức 01 khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước cho 12 học viên.

Tổ chức 04 khóa đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và công cụ 5S cho 120 học viên.

Tổ chức 01 lớp đào tạo nghiệp vụ chung về quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng cho 25 học viên.

Tổ chức 04 lớp bồi dưỡng về Giải thưởng chất lượng Quốc gia và hướng dẫn lập báo cáo đánh giá theo 07 tiêu chí GTCLQG cho 32 học viên đến từ các tổ chức kinh tế/ doanh nghiệp.

Đào tạo được 04 chuyên gia tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001 vào các cơ quan/ tổ chức.

Đào tạo được 03 chuyên gia tư vấn áp dụng công cụ cải tiến chất lượng: Kaizen- 5s; Learn 6 sigma; QCC, CMR.

Đào tạo được 8 chuyên gia đánh giá GTCLQG. Đào tạo được 6 chuyên gia đánh sự phù hợp hệ thống quản lý chất lượng. Đào tạo được 7 chuyên gia đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đánh giá kết quả, hiệu quả đạt được dự án nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Lào Cai

Đã hình thành phong trào năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao được nhận thức của các doanh nghiệp trong tỉnh về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng.

Thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp trong khai thác, sơ chế, bảo quản, chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá sản xuất tại địa phương trên thị trường. Ứng dụng sở hữu công nghiệp vào thực tế sản xuất, kinh doanh.

Đảm bảo nâng cao được năng suất và chất lượng đối với các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia dự án so với trước khi áp dụng.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang