4 doanh nghiệp Quảng Ngãi đủ điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2021

author 06:40 24/08/2021

(VietQ.vn) - Hội đồng Sơ tuyển của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 4 doanh nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện để tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) vừa tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021. Tham dự Hội đồng có ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện Sở Công thương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các thành viên.

Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Hội đồng sơ tuyển đã tiến hành xem xét, đánh giá hồ sơ và điều kiện tham dự GTCLQG năm 2021 của các doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Công ty Cổ phần Kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung; Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi; Công ty TNHH Chế biến thủy sản Tấn Thành.

Sau khi xem xét hồ sơ của 04 doanh nghiệp nêu trên với báo cáo tham dự theo 7 tiêu chí của GTCLQG và quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, Hội đồng sơ tuyển đã trao đổi, thảo luận, cùng thống nhất 04 hồ sơ của các doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện để tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 và thành lập Đoàn đánh giá để tiến hành đánh giá tại chỗ các doanh nghiệp này.

Thư ký Hội đồng báo cáo tóm tắt các hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2021. 

Trước đó, vào năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi có 03 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 ở hạng mục doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa là Công ty Cổ phần VCTT, Công ty Cổ phần Hóa chất Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Phân hữu cơ HUMIC Quảng Ngãi. Đến nay, Quảng Ngãi có 31 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2016 đến năm 2019 đã có 15 lượt Doanh nghiệp đạt GTCLQG, trong đó có 01 Giải vàng Chất lượng Quốc gia và 14 GTCLQG.

Cụ thể, năm 2016 có 01 doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia (Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn) và 05 doanh nghiệp đạt GTCLQG (gồm Công ty Cổ phần Phân hữu cơ Humic, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích trực thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần VCTT, Công ty TNHH Phú Điền và Công ty Cổ phần Nhà và thương mại Dầu khí); Năm 2017 có 04 doanh nghiệp đạt GTCLQG (gồm Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Phân hữu cơ Humic, Công ty Cổ phần VCTT, Công ty TNHH Phú Điền và Công ty Cổ phần Hưng Phú);

Năm 2018 có 03 doanh nghiệp đạt GTCLQG (gồm Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi, Công ty TNHH Phú Điền và Công ty Cổ phần nhà và thương mại Dầu khí); năm 2019 có 02 doanh nghiệp đạt GTCLQG (Công ty Cổ phần Kết cấu thép Dại Dũng Miền Trung và Công ty TNHH xây dựng, sản xuất và thương mại Phước An). Đến nay, 13/15 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG từ năm 2016 đến năm 2019 đã nhận được hỗ trợ 400 triệu đồng từ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2016-2020.

GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Với bề dày hơn 20 năm triển khai và hoạt động, GTCLQG ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng. Tham gia GTCLQG giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Việc đăng ký tham dự và đáp ứng theo 7 tiêu chí chất lượng chặt chẽ của GTCLQG chính là quá trình tự rà soát lại hệ thống quản trị của doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm, cải tiến và khắc phục những điểm chưa hoàn thiện của mỗi doanh nghiệp. Ngoài ra, GTCLQG cũng là chuẩn mực để người tiêu dùng đánh giá về chất lượng sản phẩm, giúp doanh nghiệp có cơ hội nâng cao hình ảnh và thương hiệu trên thị trường. Hơn nữa, việc tham gia và đạt giải của các tổ chức, doanh nghiệp trong những năm vừa qua đã góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy phong trào năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh cũng như tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự áp cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Yến Hoa

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang