Áp dụng Kaizen trong ngành công nghiệp - giảm chi phí, tăng chất lượng và hiệu suất giao hàng

author 16:25 07/12/2021

(VietQ.vn) - Khi nền kinh tế thế giới đang hướng tới thị trường toàn cầu, doanh nghiệp không thể tránh khỏi tác động của toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa khiến các quyết định hoặc hành động kinh doanh tại một khu vực có tác động đáng kể ở các khu vực khác trên thế giới.

Thế giới ngày càng kết nối chặt chẽ với nhau, đặc biệt, tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo ra mức độ cạnh tranh mới giữa doanh nghiệp trong cùng ngành. Vì vậy, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) không thể bỏ qua nhu cầu cải tiến hiệu quả về chất lượng, chi phí và giao hàng. 

Để doanh nghiệp có thể cạnh tranh thành công, cần giảm chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu suất giao hàng. Trong một số trường hợp, do sự cạnh tranh gay gắt, các DNVVN sẽ gặp khó khăn trong việc ký kết hợp đồng kinh doanh mới hoặc gia hạn hợp đồng hiện tại trừ khi họ chứng minh được với khách hàng rằng họ tốt hơn đối thủ cạnh tranh.

Dựa trên nghiên cứu được thực hiện về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Malaysia, người ta thấy rằng một trong những thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt là mức năng suất thấp. Do đó, các DNVVN có thể áp dụng Kaizen giúp giảm chi phí, đồng thời tăng chất lượng và hiệu suất giao hàng.

Mục đích của việc thực hiện Kaizen là cải tiến chi phí, chất lượng, tính linh hoạt và năng suất. Thông qua thực hành Kaizen, doanh nghiệp tập trung vào ba lĩnh vực cải tiến là lãng phí, bất hợp lý và quá tải.

Các công cụ được sử dụng để thực hiện Kaizen, còn được gọi là chiếc ô Kaizen, là kiểm soát chất lượng toàn diện (TQC), Bảo trì năng suất tổng thể (TPM), Cải tiến chất lượng, Tự động hóa, Không sai lỗi (ZD), Kanban, Vừa đúng lúc (JIT)), Nhóm kiểm soát chất lượng (QCC) và Hệ thống khuyến nghị.

Trong thực hành Kaizen, nếu được triển khai đúng, có thể khuyến khích nhân viên và thúc đẩy tinh thần cũng như ý thức trách nhiệm của nhân viên về nơi làm việc của họ. Nhân viên bắt đầu cảm thấy rằng họ cũng tham gia một phần vào quá trình ra quyết định và cải tiến.

Để thực hành Kaizen, doanh nghiệp sẽ áp dụng chu trình Hoạch định-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA) để giải quyết vấn đề ở các bộ phận chức năng và chức năng chéo trong các hoạt động của họ. Trong giai đoạn lập kế hoạch, nhân viên sẽ cố gắng xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Khi họ đã xác định được các khu vực có vấn đề, bước tiếp theo là thực hiện Kaizen. Để thực hiện Kaizen, các nhân viên có thể sử dụng kỹ thuật khác nhau để hiểu rõ hơn về các lĩnh vực lãng phí hiện tại như kỹ thuật 5 WHY hoặc kỹ thuật lập sơ đồ dòng giá trị (VSM).

Đối với kỹ thuật 5 WHY, mục đích là tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Mặt khác, lập sơ đồ dòng giá trị liên quan đến các bước, quá trình hoặc hoạt động liên quan. Bằng cách này, nhân viên có thể xác định hoạt động không tạo ra giá trị (lãng phí) xảy ra trong quá trình và cố gắng tìm cách loại bỏ hoặc giảm thiểu chúng.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang