Áp dụng TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính ở Thừa Thiên - Huế

author 09:53 04/11/2018

(VietQ.vn) - Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng tại một số cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Đề tài “ Nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng tại một số cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ” do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì và ThS Trần Quốc Thắng làm chủ nhiệm.

Theo Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên - Huế, mục tiêu của đề tài là xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trên môi trường mạng tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

Triển khai áp dụng thí điểm tại 04 cơ quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Phú Lộc. 

 Đẩy mạnh áp dụng ISO vào cơ quan hành chính Nhà nước ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh TĐC TTH

Để thực hiện mục tiêu trên, nhóm tác giả đã khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất mô hình chuẩn việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Khảo sát, phân tích, đánh giá các tổ chức quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả việc xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan.

Kết quả quan trọng của đề tài là hình thành được một hệ thống thông tin ISO điện tử đóng vai trò chủ đạo góp phần ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công việc và cải cách hành chính trong khối cơ quan nhà nước, và là một trong những thành phần ứng dụng cốt lõi trong hệ thống chính quyền điện tử mà tỉnh đang triển khai. Trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống ISO điện tử, theo góp ý của các đơn vị dùng thử, đã rút ra nhiều ý kiến hữu ích góp phần sửa đổi, cải tiến phần mềm phù hợp và thuận tiện hơn nữa.

Về mặt thực tiễn, đề tài giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn áp dụng hệ thống ISO điện tử thay thế hệ thống ISO thủ công.

Được biết, thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 29/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát trin doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn s 203/SKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020” trong đó đặt mục tiêu xây dng mô hình tích hp về áp dụng hệ thống qun lý, công cụ cải tiến năng sut cho các doanh nghiệp:

a) Doanh nghiệp sản xuất ngành may mặc: áp dụng tích hp HTQL chất lượng ISO 9001, HTQL trách nhiệm xã hội SA 8000 và Công cụ Lean;

b) Doanh nghiệp sản xuất ngành vật liệu xây dựng: áp dụng tích hợp HTQL chất lượng ISO 9001, HTQL an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18000 và HTQL năng lượng ISO 50001;

c) Doanh nghiệp chế biến thực phẩm: áp dụng tích hợp HTQL chất lượng ISO 9001, HTQL an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000 (hoặc GMP) và Công cụ 5S;

d) Áp dụng điểm mô hình Lean Six Sigma (LSS) vào doanh nghiệp;

đ) Nhân rộng áp dụng tiêu chuẩn về Yêu cầu kỹ thuật đi với cht lượng sản phẩm hàn (ISO 3834) với ISO 9001 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo;

e) Áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001) vào doanh nghiệp;

g) Mở rộng diện tích Việt GAP trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Hồng Anh 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang