Bộ Nông nghiệp xây dựng TCVN, QCVN phục vụ quản lý nhà nước của ngành

author 07:37 15/07/2020

(VietQ.vn) - Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, trong đó 100% quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được ban hành trong giai đoạn 2016-2020, hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đều cấp kinh phí để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ quản lý nhà nước của ngành.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Năm 2019, Bộ NN&PTNT đã ban hành 4 TCVN và 1 QCVN về phân bón. 

Theo Ban Điều hành Chương trình quốc gia NSCL, năm 2019 Bộ NN&PTNT ban hành 05 QCVN, hoàn thiện để công bố 49 TC (Trồng trọt: 01 Tiêu chuẩn, Phân bón: 04 Tiêu chuẩn và 01 Quy chuẩn, BVTV: 01 Tiêu chuẩn, Thuỷ sản: 01 Tiêu chuẩn và 04 Quy chuẩn, Lâm nghiệp: 08 Tiêu chuẩn, Thú y: 23 Tiêu chuẩn, 02 Tiêu chuẩn, Chăn nuôi: 03 Tiêu chuẩn, Thuỷ lợi, Phòng chống thiên tai: 04 Tiêu chuẩn).

Đến nay, ngành NN&PTNT có 988 TCVN và 217 QCVN, gồm các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ. Phục vụ kiểm tra chuyên ngành có 468 TCVN và 85 QCVN. Hoạt động đánh giá sự phù hợp: Hiện có 85 tổ chức thử nghiệm, 25 tổ chức chứng nhận và 02 tổ chức giám định đăng ký hoạt động ĐGSPH trong các lĩnh vực, đối tượng thuộc trách nhiệm của Bộ NN&PTNT.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Điều hành Chương trình quốc gia NSCL, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 635/QĐ-TTg ngày 30/5/2012 phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp đến năm 2020” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 nhưng dự án do Bộ NN&PTNT triển khai không có kinh phí riêng để thực hiện, mà được lồng ghép thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hàng năm từ nguồn vốn SNKH như: dự án SXTN; khuyến nông; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; Chương trình giống; Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... nên việc triển khai dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Nông nghiệp đến năm 2020” vẫn chưa bám sát theo mục tiêu, nhiệm vụ của dự án đã đề ra.

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính hoạt động xây dựng TCVN, QCVN trong hình hình mới(VietQ.vn) - Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác xây dựng TCVN, QCVN là cơ chế quản lý tài chính, cụ thể là khả năng huy động nguồn lực tài chính, các quy định về nội dung chi, định mức chi tiêu kinh phí hoạt động xây dựng TCVN, QCVN.

Hà Thanh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang