Xây dựng mới 21 tiêu chuẩn quốc gia phục vụ ngành thông tin và truyền thông

author 07:00 14/07/2020

(VietQ.vn) - Đây là số tiêu chuẩn quốc gia được ngành thông tin và truyền thông thực hiện xây dựng mới trong thời gian gần đây.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Từ 2015,, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1273/QĐ-BTTTT phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Thông tin và Truyền thông”.

Ngành Thông tin và Truyền thông hiện nay quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 100% các nhóm sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. 

Với mục tiêu xây dựng bổ sung hệ thống QCVN, TCVN cho sản phẩm hàng hóa thuộc đối tượng của dự án nhằm tăng cường chất lượng, an toàn, nâng cao tính cạnh tranh so với hàng hóa nhập khẩu; Hỗ trợ phát triển hệ thống phòng thử nghiệm trong nước và hoạt động đo kiểm ĐGSPH đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhập khẩu và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu; Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, đổi mới công nghệ; áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến để nâng cao NSCL; Đào tạo nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn, chất lượng, đo kiểm, đo kiểm và tuyên truyền nâng cao nhận thức về NSCL tại các doanh nghiệp.

Theo Vụ Khoa học Công nghệ, các nhiệm vụ được Bộ giao thực hiện trong các năm 2017 và 2018 để thực hiện các mục tiêu đặt ra là nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực thuộc lĩnh vực sản xuất thiết bị thông tin và truyền thông trên cơ sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của ngành, doanh nghiệp; tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng thiết bị thông tin và truyền thông; nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, ứng dụng và đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm tổng đài, thiết bị đầu cuối đạt tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Đến nay, Bộ thông tin Truyền thông đã xây dựng mới 21 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) bảo đảm đồng bộ các TCVN cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế; hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành thông tin và truyền thông hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế ở mức cao;

Quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 100% các nhóm sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy định hiện hành;

Hỗ trợ bước đầu nâng cao năng lực của 03 tổ chức thử nghiệm phục vụ đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Đào tạo 150 lượt cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông về hoạt động tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Nghiên cứu phát triển 07 sản phẩm, giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ trong các hoạt động quản lý, phát triển công nghệ phát thanh, truyền hình và bảo đảm an toàn thông tin;

Theo đánh giá của Ban điều hành Chương trình Quốc gia về NSCL, Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Thông tin và Truyền thông” tuy quy mô còn hạn hẹp nhưng đã được triển khai bám sát theo mục tiêu đã đề ra.

Việc thực hiện các dự án của Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã lan tỏa ở khắp các lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Đối với Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Thông tin và Truyền thông” đã góp phần hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp các lĩnh vực sản xuất thiết bị thông tin và truyền thông, sản phẩm tổng đài, thiết bị đầu cuối… Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số Việt với các nền tảng công nghệ dùng chung, các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, từng bước tiến đến làm chủ công nghệ nền tảng tạo đột phá cho chuyển đổi sang nền kinh tế số trong tương lai gần.

Tiêu chuẩn mới giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đễ dàng tiếp cận với ISO 14001 (VietQ.vn) - Một tiêu chuẩn được xây dựng nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận dễ dàng hơn với tiêu chuẩn ISO 14001 - tiêu chuẩn về quản lý môi trường.

Hà Thanh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang