Bộ TN&MT lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

author 18:56 16/10/2021

(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký quyết định về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo quyết định Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt.

Tổ công tác đặc biệt có chức năng giúp Bộ trưởng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc, nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Theo quyết định, nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của Bộ TN&MT là chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Bộ trưởng phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt. Ảnh tư liệu. 

Tổ cũng có nhiệm vụ đề xuất các giải pháp để chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của bộ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Định kỳ hằng tháng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định này và Quy chế hoạt động của Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Thành viên Tổ công tác sử dụng bộ máy hiện có của đơn vị mình để giúp việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác. Vụ Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) là cơ quan giúp việc Tổ công tác.

Nguyễn Hương (t/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang