Bộ TN&MT xử phạt Công ty TNHH Miza Nghi Sơn gần 600 triệu đồng vì vi phạm Luật BVMT

author 19:15 16/12/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 557.777.000 đồng đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn có địa chỉ tại Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Cụ thể, ngày 16/9/2022, Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường đã có quyết định số 51/QĐ-MTMB thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường tổ chức kiểm tra, làm rõ vụ việc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, có địa chỉ tại Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xả thải gây ô nhiễm môi trường theo thông tin của báo chí để có cơ sở tham mưu, xử lý dứt điểm vụ việc.

Qua quá trình kiểm tra, Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc phát hiện nhiều sai phạm, trên cơ sở đó ban hành quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn. Cụ thể, ngày 21/11/2022, Tổng cục Môi trường ban hành quyết định xử phạt số 31/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn. Theo đó, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như sau:

Hành vi số 01: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp lượng nước thải từ 1.400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.600 m3/ngày (24 giờ) (mẫu nước thải sau xử lý của Công ty trước khi thải ra đầm tiếp nhận nước thải, phía phải tuyến đường vào mỏ sét, xã Trường Lâm, lấy ngày 30/9/2012 có thông số BOD = 109 mg/l, vượt 2,42 lần QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, lưu lượng nước thải là 1.539 m3/ngày đêm).

Chiểu theo quy định tại Điểm p Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 45/2022/NĐ-CP) Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt 470.000.000 đồng.

Đồng thời, công ty buộc chi trả kinh phi trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với 01 mẫu nước thải bị vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường với số tiền 17.777.359 đồng làm tròn thành 17.777.000 đồng.

Hành vi số 02: Thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định (cụ thể: vị trí xả thải tại thời điểm kiểm tra là đầm xả lũ không đúng là sông Bạng theo Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 36/GXN-BTNMT ngày 08/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Giấy xác nhận số 36/KXN- BTNMT) và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 61/GP-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa (Giấy phép số 61/GP-UBND, Giấy xác nhận số 36/GXN-BTNMT, Giấy phép số 61/GP-UBND là Giấy phép môi trường thành phần).

Chiểu theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt 70.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Tổng cục Môi trường xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Miza nghi Sơn là 557.777.000 đồng.

Thời hạn thực hiện báo cáo đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính là 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành hiện pháp khắc phục hậu quả do Công ty chi trả.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh về hoạt động của Nhà máy giấy thuộc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn tại thôn Ninh Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương.

Đồng thời, việc Công ty TNHH Miza Nghi Sơn xả nước thải vượt 2,42 lần QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, lưu lượng nước thải là 1.539 m3/ngày đêm; Thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định, UBND tỉnh Thanh Hóa cần làm rõ trách nhiệm của Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường. Nếu có dấu hiệu buông lỏng quản lý của các cơ quan trên thì cần có biện pháp xử lý nghiêm minh.

 PV

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang