Đánh giá hoạt động tài trợ, hỗ trợ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ

author 17:17 10/07/2019

(VietQ.vn) - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ khu vực phía Nam.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Sáng ngày 16/7/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ khu vực phía Nam. Sự kiện được tổ chức với mục đích đánh giá kết quả tài trợ, hỗ trợ và tiếp nhận các ý kiến của các tổ chức khoa học và công nghệ về hoạt động giai đoạn 2008 – 2018.

Chiều cùng ngày, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia cũng sẽ tổ chức Hội nghị khoa học trao đổi kinh nghiệm công bố quốc tế dành cho các nhà khoa học tham gia chương trình tài trợ của Quỹ.

Tại Hội nghị này, các đại biểu, chuyên gia sẽ cùng thảo luận về một số vấn đề chính như: Tác động của hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ đối với tổ chức chủ trì; Phương thức quản lý của tổ chức chủ trì đối với các đề tài NCCB do Quỹ tài trợ, khó khăn/vướng mắc; Đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ đối với tổ chức chủ trì

Các ý kiến từ đơn vị sẽ là cơ sở để Quỹ tiếp tục hoàn thiện các chương trình tài trợ hỗ trợ, có những điều chỉnh hợp lý trong công tác quản lý điều hành để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ trong giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Ảnh: Nafosted.gov

Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 122-CP về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted) với chức năng tài trợ, cho vay để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức và cá nhân đề xuất. Sứ mệnh của Nafosted là hướng tới tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, theo chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, bao gồm nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.

Định hướng chiến lược của Nafosted là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng và duy trì số lượng kết quả nghiên cứu khoa học do Quỹ tài trợ được công bố quốc tế, tạo dựng môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi; Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh, hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, hỗ trợ kết nối mạng trong các lĩnh vực nghiên cứu; Thúc đẩy trao đổi học thuật, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, thu hút nguồn lực cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam; Tập trung nguồn lực tài trợ nghiên cứu cơ bản, bố trí nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng kết quả vào thực tiễn.

Được biết, vốn cấp năm đầu của Quỹ khi thành lập là 200 tỷ đồng từ ngân sách sự nghiệp khoa học. Hàng năm, Quỹ được cấp bổ sung từ nguồn ngân sách ít nhất 200 tỷ đồng.

Đối tượng được nhận tài trợ toàn phần, một phần hoặc cho vay không lấy lãi, lãi suất thấp bao gồm các nghiên cứu cơ bản, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có triển vọng nhưng nhiều rủi ro, các dự án sản xuất thử nghiệm.

Ngoài ra các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên của Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; các dự án ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả các hoạt động kinh tế- xã hội cũng sẽ được hưởng các ưu đãi của Quỹ.

Để được nhận tài trợ hoặc vay vốn các tổ chức cá nhân phải đáp ứng hai điều kiện: Có đủ năng lực chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất - kĩ thuật phù hợp với từng loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ và khi vay vốn phải tuân theo các quy định pháp luật có liên quan. Sau khi có đơn xin tài trợ hoặc vay vốn của các tổ chức cá nhân, việc xét chọn được tiến hành công khai, dân chủ và bình đẳng thông qua Hội đồng khoa học, công nghệ do Quỹ thành lập. Các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong kế hoạch của Nhà nước không nằm trong diện hưởng ưu đãi của Quỹ.

Bảo Lâm

Việt Nam - Cuba: Đẩy mạnh hợp tác toàn diện về khoa học và công nghệ(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam Chu Ngọc Anh vừa chủ trì buổi tọa đàm với Đoàn đại biểu Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN &MT) Cuba do bà Elba Rosa Perez Montoya, Bộ trưởng dẫn đầu đoàn.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang