Đề xuất 16 vị trí việc làm trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

author 06:15 16/04/2023

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Dự thảo nêu rõ, nguyên tắc xác định vị trí việc làm trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ xác định vị trí việc làm phải bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề xuất 16 vị trí việc làm trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 Đề xuất 16 vị trí việc làm trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Theo dự thảo, danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập gồm 16 vị trí việc làm, cụ thể như sau: Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I); Nghiên cứu viên chính (hạng II); Nghiên cứu viên (hạng III); Trợ lý nghiên cứu (hạng IV); Kỹ sư cao cấp (hạng I); Kỹ sư chính (hạng II); Kỹ sư (hạng III); Kỹ thuật viên (hạng IV); Đánh giá sự phù hợp hạng I; Đánh giá sự phù hợp hạng II; Đánh giá sự phù hợp hạng III; Năng suất, chất lượng hạng I; Năng suất, chất lượng hạng II; Năng suất, chất lượng hạng III; Sở hữu trí tuệ hạng II; Sở hữu trí tuệ hạng III.

Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được xác định trên cơ sở căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập quy định cụ thể cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang