Hài hòa tiêu chuẩn, thúc đẩy thương mại số

author 19:41 14/12/2022

(VietQ.vn) - Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ước tính giữa các nước ASEAN, việc sử dụng Internet tăng 10% có thể giúp thương mại hàng hóa tăng 3,4% và thương mại dịch vụ tăng 3,9%.

Trong khi đó báo cáo kinh tế khu vực Đông Nam Á 2022 của Google, Temasek & Bain cho thấy, tổng số người dùng internet của ASEAN đã tăng khoảng 20 triệu người từ 440 triệu năm 2021 lên mức 460 triệu người năm 2022, quy mô nền kinh tế internet của ASEAN tăng khoảng 20% từ 161 tỷ USD năm 2021 lên mức 194 tỷ USD năm 2022.

Ước tính, quy mô nền kinh tế ASEAN đã tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian 3 năm từ 2019 đến 2022. Có thể nói với tiềm năng là khu vực phát triển năng động, dân số trẻ, dễ dàng tiếp cận công nghệ, số lượng người dùng internet tăng nhanh, ASEAN có nhiều tiềm năng tăng cường đáng kể về thương mại số.

Trong bối cảnh thương mại số phát triển nhanh chóng, để tận dụng lợi ích từ thương mại số, ASEAN cần tiếp cận và giải quyết các vấn đề về chính sách, khả năng tương tác nhằm tăng cường thương mại dưới góc độ khu vực. Theo đó, ASEAN cần sự hài hòa, phù hợp và có các tiêu chuẩn chung trong lĩnh vực thương mại số. Sự phù hợp và hài hòa về tiêu chuẩn sẽ giúp doanh nghiệp ASEAN dễ dàng tiếp cận thị trường khu vực và thế giới, đảm bảo tính thông suốt của thương mại, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, thương hiệu khi tham gia thị trường toàn cầu.

Kỳ họp thứ 58 Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ).

Trong bối cảnh đó, Nhóm Công tác về Tiêu chuẩn thương mại số ASEAN (DTSCWG) đã được thành lập, trực thuộc Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ). DTSCWG được thành lập với mục đích thúc đẩy hài hòa hóa, tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp của thương mại số trong ASEAN.

Trách nhiệm của DTSCWG gồm: Hài hòa tiêu chuẩn giữa các nước thành viên ASEAN dựa trên các tiêu chuẩn, hướng dẫn và thông lệ quốc tế; Phối hợp với các bên liên quan và các cơ quan chuyên ngành khác của ASEAN hợp tác về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp liên quan đến thương mại điện tử/thương mại số; Tham gia với các đối tác FTA, đối tác đối thoại và các tổ chức khu vực và quốc tế khác liên quan đến Tiêu chuẩn và sự phù hợp (STRACAP) về thương mại điện tử/thương mại kỹ thuật số.

Trong khuôn khổ Chương trình làm việc của DTSCWG, các hoạt động nghiên cứu tổng thể về tiêu chuẩn hóa đơn điện tử đã được Singapore thực hiện; Hoạt động xây dựng Bộ hướng dẫn phổ biến thông tin về tiêu chuẩn thương mại số đã được Việt Nam thực hiện; Các hoạt động nâng cao năng lực, phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn thương mại số cũng được DTSCWG thực hiện trong năm 2022.

Tại Kỳ họp thứ 58 Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ), Nhóm tiêu chuẩn về Thương mại số trong ASEAN đã báo cáo các hoạt động năm 2022 đồng thời thảo luận hoạt động trong giai đoạn tới. DTSCWG sẽ phối hợp với đối tác của ASEAN như Australia, Anh, Mỹ thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách, hoạt động nâng cao năng lực nhằm giúp phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn thương mại số trong cộng đồng doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp ASEAN dễ dàng tiếp cận, tuân thủ, áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn thương mại số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.

Trong thời gian tới, ASEAN sẽ tập trung triển khai Chương trình làm việc Tiêu chuẩn thương mại số nhằm góp phần đưa ASEAN thành khu vực đi đầu về kinh tế số.

Phương Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang