Hỗ trợ doanh nghiệp Cao Bằng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

author 07:16 02/10/2018

(VietQ.vn) - Thời gian qua, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Cao Bằng đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng, tỉnh này đã có Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp. Với chính sách này, đến nay, Sở KH&CN đã tiếp nhận 03 hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua xem xét, thẩm định và đối chiếu với các quy định có 02/03 Doanh nghiệp đủ điều kiện, Sở KH&CN Cao Bằng đã trình và được UBND nhất trí hỗ trợ 02 Doanh nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ là 125 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN, trong đó, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 40 triệu đồng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở 10 triệu đồng; hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp quy 60 triệu đồng, công bố hợp chuẩn 15 triệu đồng.

 Sở KH&CN Cao Bằng kiểm tra dây chuyền sản xuất tôn chống nóng tại Công ty TNHH Giang Hiền. Ảnh SKHCN Cao Bằng

 Sở KH&CN Cao Bằng kiểm tra dây chuyền sản xuất tôn chống nóng tại Công ty TNHH Giang Hiền. Ảnh SKHCN Cao Bằng

Điển hình như trường hợp của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng, đây là luôn đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư chiều sâu và tái đầu tư mở rộng sản xuất đảm bảo việc làm ổn định đời sống cho công nhân lao động, phát huy nhiều sáng kiến kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công ty này đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001 – 2008 cho các loại sản phẩm do Công ty sản xuất, nhằm hoàn thiện về quy trình quản lý và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế hiện nay; phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm...

Qua thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm cột điện bê tông cốt thép lý tâm, hỗ trợ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 30 và gạch rỗng đất sét nung M50, kích thước 220mm x 105mm x 60mm (loại 2 lỗ tròn đường kính 40mm và loại 2 lỗ tròn đường kính 30mm) vói tổng kinh phí hỗ trợ cho đơn vị là 75 triệu đồng.

Ví dụ khác, tại Công ty TNHH Giang Hiền, sau khi được Sở KH&CN thẩm định và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng đối với dự án đầu tư đổi mới công nghệ dây chuyền sản xuất tôn chống nóng của Công ty từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN, Công ty tiếp tục đề nghị hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm theo chính sách. Qua thẩm định, xem xét hồ sơ, Sở KH&CN đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho hoạt động xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho lĩnh vực sản xuất và cung cấp tấm lợp PU và tổ chức công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm tôn chống nóng (chưa có tiêu chuẩn quốc gia) số TCCS 01:2015/GH. 

Theo Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng, hiện nay chính sách hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm gồm: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến; sản phẩm của doanh nghiệp được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; sản phẩm của doanh nghiệp được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (đối với những sản phẩm chưa có tiêu chuẩn quốc gia) đáp ứng đủ các quy định được xem xét hỗ trợ theo mục c, khoản 4, điều 1 của Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND.

Mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ 40.000.000,đ/ 1 doanh nghiệp được chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến;

Hỗ trợ 30.000.000,đ/1 doanh nghiệp/1 sản phẩm được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Hỗ trợ 15.000.000,đ/1 doanh nghiệp/1 sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế, nhưng tối đa không quá 02 sản phẩm/năm đối với một doanh nghiệp;

Hỗ trợ 10.000.000,đ/1 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với những sản phẩm chưa có tiêu chuẩn quốc gia và hỗ trợ tối đa không quá 02 sản phẩm/năm cho một doanh nghiệp.

Hồng Anh (S/t)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang