Hơn 7 nghìn tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

author 06:58 18/12/2019

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, từ ngày chính thức khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia 9/12/2019 đến ngày 12/12/2019, đã có 7.476 tài khoản của công dân, doanh nghiệp đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có 1.804 hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngày 9/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn). Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối, tích hợp với 04 bộ, ngành (Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam), 58 địa phương (còn 05 địa phương chưa hoàn thành, gồm: Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Hậu Giang) và 07 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng để cung cấp 8 nhóm dịch vụ công trực tuyến toàn quốc và một số dịch vụ công tại 03 địa phương thí điểm.

Theo đó, từ ngày 09 - 12/12/2019, đã có 7.476 tài khoản của công dân, doanh nghiệp đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có 1.804 hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, chiếm 23,3% tổng số hồ sơ tiếp nhận của 8 nhóm dịch vụ, trong đó có 1.131/1.804 hồ sơ đã được tiếp nhận và phản hồi trạng thái (926 hồ sơ đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế; 581 hồ sơ cấp mới điện hạ áp, trung áp; 213 hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại, trong đó có 03/213 hồ sơ gửi cùng một lúc thủ tục này để giải quyết tại 63 địa phương,…).

Để đảm bảo quá trình vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia hiệu quả trong giai đoạn này theo đúng cam kết đã được ký kết giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tại Lễ khai trương, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 11365/VPCP-KSTT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, công ty tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, các Bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn và https://pakn.dichvucong.gov.vn.

Bộ, ngành thực hiện quản lý, vận hành hệ thống bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại địa chỉ: https://quantri.dichvucong.gov.vn.

Hơn 7 nghìn tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 Hơn 7 nghìn tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bảo đảm điều kiện kết nối, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông suốt, hiệu quả

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đối với nhóm dịch vụ công trực tuyến đã kết nối, tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong đó, các tỉnh: Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Hậu Giang khẩn trương hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 20/12/2019. Các địa phương còn lại rà soát, hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện để việc kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được vận hành hiệu quả.

Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến đã được kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; cung cấp các đầu mối hỗ trợ người dùng, đồng thời chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo việc thực hiện thuận lợi, thông suốt, hiệu quả.

Đến 2020, tối thiểu 20% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục, dịch vụ sau: Nộp thuế điện tử đối với cá nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh); cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, hoàn thành trước 30/12/2019.

Đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan nghiên cứu tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục để xây dựng (hoặc nâng cấp hệ thống), tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý I năm 2020 đối với các thủ tục, dịch vụ sau: Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân; Thu phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; Đăng ký khai sinh; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký doanh nghiệp; Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, Cấp mới giấy phép lái xe; Nhóm thủ tục về trang thiết bị y tế.

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý I năm 2020 đối với các thủ tục, dịch vụ sau: Đăng ký khai sinh; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký doanh nghiệp; Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4, Cấp mới giấy phép lái xe.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, đánh giá, đề xuất danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 đảm bảo đạt tối thiểu 20% trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mà bộ, cơ quan, địa phương đang cung cấp.

Tạo thuận lợi cho người dân, DN tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; điều chỉnh đường liên kết đối với banner của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của bộ, ngành, địa phương (nếu có) để phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đặt banner của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html nhằm tăng cường truyền thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin và tiếp tục hoàn thiện hệ thống để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình Cổng Dịch vụ công quốc gia vận hành; tổ chức thực hiện tốt việc hỗ trợ người dùng qua tổng đài hỗ trợ.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang