ISO/TR 32220: Hướng dẫn quốc tế mới về tài chính bền vững

author 06:26 24/08/2021

(VietQ.vn) - Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và đạt Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc không chỉ đòi hỏi ý chí mà còn liên quan đến cả tài chính. Do đó, tài chính bền vững là giải pháp tối ưu nhưng nó thiếu tính nhất quán về thực chất và cách thức thực hiện. Hướng dẫn quốc tế mới vừa được xuất bản nhằm tạo ra một ngôn ngữ chung và xây dựng niềm tin thị trường thiết yếu này.

ISO/TR 32220, Tài chính bền vững - Các khái niệm cơ bản và sáng kiến ​​chính, là bảng chú giải thuật ngữ, định nghĩa được thống nhất quốc tế đầu tiên, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn và áp dụng rộng rãi hơn trong ngành. Báo cáo kỹ thuật (TR) bao gồm danh sách không đầy đủ các thuật ngữ thường được thị trường tài chính sử dụng, nhằm mục đích tham khảo, cụ thể là cho các cơ quan quản lý tài chính, ngân hàng, nhà quản lý tài sản, nhà đầu tư và trung tâm nghiên cứu.

Theo bà Bolu Wang, người hướng dẫn nhóm chuyên gia đứng sau các hướng dẫn này, báo cáo kỹ thuật sẽ cho phép người đọc từ mọi tầng lớp xã hội hiểu được nguyên tắc cơ bản của tài chính bền vững.

“Các thuật ngữ được trình bày trong bảng thuật ngữ xuất phát từ sự đồng thuận toàn cầu về những gì được chấp nhận và sử dụng phổ biến. Bằng cách đó, bảng thuật ngữ giúp tập hợp nhanh hơn các nỗ lực ở cấp độ toàn cầu nhằm hỗ trợ tài chính bền vững. Đây chỉ là một trong nhiều sáng kiến ​​đã được lên kế hoạch; trên thực tế, chúng tôi đang làm việc với các chuyên gia để theo dõi sự phát triển của nhiều chủ đề quan trọng nhằm xác định lĩnh vực hành động khác nhau có thể dẫn đến sự phát triển của các tiêu chuẩn trong tương lai", bà Bolu Wang khẳng định.

ISO/TR 32220 sẽ sớm được bổ sung bởi ISO 32210,  Khung cho tài chính bền vững: Các nguyên tắc và hướng dẫn, được thiết kế để đặt ra khuôn khổ và nguyên tắc cơ bản cho tài chính bền vững. Cùng với đó, các tài liệu này sẽ hài hòa hóa khái niệm hiện có và thiết lập thuật ngữ chung, cũng như hướng dẫn quốc tế và thông lệ tốt nhất cho lĩnh vực này. Chúng sẽ tạo thành cơ sở để các công ty cam kết đầu tư bền vững có thể phát triển sản phẩm của họ, từ đó mở ra thị trường cho những người chơi mới.

Các tiêu chuẩn mới sẽ bổ sung cho ISO 14097,  Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan - Khuôn khổ bao gồm các nguyên tắc và yêu cầu để đánh giá và báo cáo các hoạt động tài chính, đầu tư biến đổi khí hậu. Được xuất bản gần đây, tiêu chuẩn này hỗ trợ các nhà tài trợ đánh giá và ghi lại tác động của các hành động của họ và ước tính đóng góp của họ cho các mục tiêu khí hậu theo giá trị hợp lý của chúng.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang