video hot

Nâng cao năng suất, yếu tố then chốt phát triển doanh nghiệp

10:10 09/01/2023

Vietq.vn - Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa được xem là yếu tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công cụ cải tiến năng suất, hệ thống quản lý chất lượng... được đánh giá là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng.

Minh Châu

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang