Nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình đảm bảo đo lường

author 06:48 16/12/2021

(VietQ.vn) - Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Bình Định đã đăng ký tham gia và cam kết xây dựng, áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường.

Sự kiện: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Theo thông tin từ Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Định, ngày 27/4/2021, Sở KH&CN tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện “Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định” năm 2021.

Theo đó, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Định đã thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng đo lường tại một số doanh nghiệp có danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Chi cục cũng tiến hành thông báo, tuyên truyền về các mục tiêu, lợi ích của việc tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế tại địa chỉ website của Chi cục nhằm nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng của Đề án; đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch hỗ trợ triển khai xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác truyền thông và làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, đã có 5 doanh nghiệp thực hiện đăng ký tham gia và cam kết xây dựng, áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường. Cụ thể bao gồm Công ty CP kinh doanh khí Miền nam (Chi nhánh miền Trung tại Bình Định), Chi nhánh công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Bình Định, Nhà máy phân bón Long Mỹ (Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định), Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy thức ăn gia súc Bình Định và Công ty CP muối và Thực phẩm Bình Định.

Đoàn của Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Định khảo sát thực trạng đo lường tại Công ty Petrolimex Bình Định.

Sau khi tiến hành đánh giá thực tế tại doanh nghiệp và xem xét các tài liệu liên quan, Chi cục nhận thấy các doanh nghiệp đều cần thiết xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường để đổi mới hoạt động đo lường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, xét về các tiêu chí như trình độ nhân lực, chủng loại phương tiện đo đang sử dụng, thị trường tiêu thụ sản phẩm, năng lực tài chính… các thành viên thực hiện nhiệm vụ đã thống nhất chọn Nhà máy phân bón Long Mỹ thuộc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định để hỗ trợ xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường trong năm 2021.

Nhiệm vụ chính của Chương trình đảm bảo đo lường tại Nhà máy Phân bón Long mỹ bao gồm việc phân tích thực trạng đảm đo lường tại Nhà máy; tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quản lý nghiệp vụ kỹ thuật hiện hành; đổi mới quy trình kiểm tra, phương pháp đo; đầu tư phương tiện đo, chuẩn đo lường; nâng cao nghiệp vụ đo lường cho cán bộ, công nhân viên thông qua các lớp đào tạo chuyên sâu về đo lường; triển khai áp dụng, công bố sử dụng dấu định lượng V trên các sản phẩm phân bón do nhà máy sản xuất…

Việc thực hiện xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường sẽ giúp Nhà máy tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giá thành sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ các quá trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, sự phù hợp của định lượng sản phẩm theo quy định pháp luật; từ đó, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa trong cả nước và hội nhập quốc tế.

Liên quan tới vấn đề trên, ngày 10/8/2018, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu chung của đề án là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương;

Xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường...

Cụ thể, Đề án phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận đủ 41 chuẩn đo lường quốc gia theo quy hoạch đã được phê duyệt; công nhận ít nhất 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM-MRA);

Phát triển ít nhất 100 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo lường các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 10.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; triển khai áp dụng bộ tiêu chí đánh giá quốc gia ít nhất 1000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các lĩnh vực đo lường…

Tới năm 2030, Đề án phấn đấu phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận ít nhất 300 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM-MRA); phát triển ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo lường các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 20.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; triển khai áp dụng bộ tiêu chí đánh giá quốc gia ít nhất 2000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các lĩnh vực đo lường…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đề án sẽ tiến hành đổi mới, sửa đổi chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa...

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang