Quy chuẩn về muối ăn yêu cầu như thế nào?

author 14:07 02/03/2022

(VietQ.vn) - QCVN 01-193:2021/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với muối thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành có nhiều quy định đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, lấy mẫu và quản lý đối với muối thực phẩm.

QCVN 01-193:2021/BNNPTNT yêu cầu chất phụ gia bổ sung vào muối thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. I-ốt bổ sung vào muối phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với kali iodat (KIO3) theo quy định tại QCVN 3-6:2011/BYT của Bộ Y tế về các chất được sử dụng để bổ sung i-ốt vào thực phẩm.

Muối thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cụ thể: Hàm lượng NaCl, % khối lượng chất khô không nhỏ hơn 89%; I-ốt không nhỏ hơn 20,0 (mg/kg) và không lớn hơn 40,0 (mg/kg); Asen, tính theo As không lớn hơn 0,5 mg/kg; Chì tính theo Pb không lớn hơn 2,0 mg/kg; Thủy ngân tính theo Hg không lớn hơn 0,1 mg/kg.

Quy chuẩn cũng yêu cầu việc lấy mẫu kiểm tra đối với muối thực phẩm nhập khẩu trong trường hợp áp dụng phương thức kiểm tra chặt:

Mẫu được lấy theo phương pháp ngẫu nhiên. Mỗi đơn vị sản phẩm trong lô hàng muối nhập khẩu được lựa chọn ngẫu nhiên, đều có vai trò ngang nhau để được chọn làm mẫu kiểm tra.

Tập hợp các mẫu đơn lẻ, ngẫu nhiên được lấy (mẫu chung) và chia làm hai đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu để thử nghiệm, một đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra. Mỗi đơn vị mẫu có khối lượng tối thiểu 200g, tối đa 500g đủ để thử nghiệm các chỉ tiêu cần kiểm tra theo quy định và được đựng trong hộp hoặc chai nhựa kín có dán niêm phong của cơ quan kiểm tra.

Cơ quan kiểm tra lấy mẫu, lập biên bản lấy mẫu muối nhập khẩu có sự chứng kiến của đại diện người nhập khẩu và đại diện cơ quan Hải quan cửa khẩu.

Việc ghi nhãn muối thực phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Muối thực phẩm phải được tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025; thủ tục tự công bố sản phẩm quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Cũng theo quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu muối thực phẩm chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, bảo đảm sản phẩm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại quy chuẩn này và các quy định pháp luật có liên quan.

Doãn Trung

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang